Iespēja iesniegt pieteikumus Valmieras novada pašvaldības kultūras projektu konkursā

Lai veidotu daudzveidīgu kultūrvidi Valmieras novadā, līdz 18. martam pašvaldība aicina iesniegt pieteikumus kultūras projektu konkursā. Pašvaldība ir noteikusi kultūras projektu konkursu prioritātes:

  • projekti, kas paredz “Valmiera – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” pieteikuma attīstību (līdzdalības semināri, domrades u.c. norises) – digitālā vai klātienes formātā un stiprina  pieteikuma izstrādi dalībai konkursa 2. kārtā;
  • projekti, kas ar saturiski kvalitatīvu un profesionālu piedāvājumu papildinās lielākos kultūras pasākumus Valmieras novadā (piemēram, Valmieras pilsētas svētki, Kokmuižas svētki, Plostnieku svētki u.tml.);
  • projekti, kas paredz meistarklašu, radošo darbnīcu, kultūras forumu organizēšanu vai laikmetīgās mākslas pieejamības veicināšanu un iepazīšanu Valmieras novadā;
  • projektus, kas paredz aktīvu novada iedzīvotāju līdzdalību kultūras dzīves norisēs;
  • Valmieras novada kultūrvidei un dabas videi atbilstošu unikālu kultūras aktivitāšu veidošanu, t. sk. saturiski kvalitatīvu kultūras pasākumu piedāvājumu rudens – ziemas periodā.

Projektu konkursos apstiprinātās idejas ir jārealizē Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā līdz 2022. gada beigām. Pašvaldība līdzfinansējumu piešķirs apmērā līdz 50% no iesniegtā projekta atbilstošo izmaksu kopējās budžeta summas, piešķirtā līdzfinansējuma apjoms vienam projektam nebūs mazāks par 200 EUR un lielāks par 3000 EUR.

Pieteikumus var iesniegt līdz 2022. gada 18. marta plkst. 17.00 pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā, elektroniski uz e-pastu:  vai pa pastu uz adresi: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV‑4201.

Rezultāti tiks paziņoti ne ātrāk kā 30 dienu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām. Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Valmieras Kultūras centra kultūras projektu vadītāju Sintiju Milbergu pa tālr. 20436868 vai e-pastu: .

Projekta dokumenti:

PROJEKTA KONKURS NOLIKUMS

PIETEIKUMA VEIDLAPA (KULTŪRAS UN SPORTA PROJEKTIEM)

BUDŽETA TĀME

ATSKAITES VEIDLAPA

Foto: Klāvs Vasiļevskis