Iedzīvotāju tikšanās par Naukšēnu muižas nākotni

Iedzīvotāju tikšanās par Naukšēnu muižas nākotni

Pirmdien, 29. maijā, plkst. 18.00 iedzīvotāji aicināti uz tikšanos Naukšēnu muižā, lai spriestu par Naukšēnu muižas kompleksa turpmāko izmantošanu.

Valmieras novada pašvaldība ir saņēmusi no valsts Naukšēnu muižas kompleksu, kas sastāv no 66,22 ha zemes un 14 ēkām (pils, mācību korpuss, internāts, pulksteņu tornis (siernīca), klēts u.c.). Pils, klēts, pulksteņu tornis un parks ir noteikti kā reģionālas nozīmes kultūras pieminekļi, tāpēc ir vairāki ierobežojumi to izmantošanā.

Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par Naukšēnu muižas kompleksa turpmāko izmantošanu un saņemtu priekšlikumus, pašvaldība līdz 21. maijam rīkoja aptauju. Kopumā, aizpildot aptaujas anketas tiešsaistē un papīra formātā, ir saņemti 300 iedzīvotāju viedokļi. Apkopotie aptaujas rezultāti tiks publicēti Valmieras novada pašvaldības tīmekļvietnē un sociālo tīklu kontos.

Tikšanās dalībniekiem būs iespēja pirmajiem iepazīties ar aptaujas rezultātiem un klātienē paust savu viedokli par muižas kompleksa turpmāko izmantošanu. Diskusijā arī piedalīsies Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks, Naukšēnu apvienības pārvaldes vadītājs Jānis Zuments un Naukšēnu muižas attīstības koncepcijas izstrādes darba grupas pārstāvji.