Atpakaļ
Aktualitātes / Norišu kalendārs / Reģionālais seminārs par ilgtspējīgiem lietus ūdeņu apsaimniekošanas risinājumiem

Reģionālais seminārs par ilgtspējīgiem lietus ūdeņu apsaimniekošanas risinājumiem

Lai aktualizētu zaļo lietus ūdeņu apsaimniekošanas risinājumu izmantošanu Latvijā, 17.septembrī klasteris CLEANTECH LATVIA organizē divus tiešsaistes seminārus par ilgtspējīgu lietus ūdeņu apsaimniekošanu Vidzemes plānošanas reģiona auditorijai.

Seminārs paredzēts, lai iepazīstinātu ar klastera CLEANTECH LATVIA Latvijas vides aizsardzības fonda finansiāli atbalstītajā projektā “Ilgtspējīgo lietus ūdeņu apsaimniekošanas risinājumu izmantošanas metodiskie norādījumi un projektēšanas vadlīnijas” sagatavotajiem metodiskajiem norādījumiem un projektēšanas vadlīnijām un diskutētu ar iesaistītajām pusēm par efektīvu izstrādāto dokumentu pielietošanu ikdienas darbā.

Projektā “Ilgtspējīgo lietus ūdeņu apsaimniekošanas risinājumu izmantošanas metodiskie norādījumi un projektēšanas vadlīnijas” pieredzes bagāti Latvijas eksperti, tostarp, ilgtspējīgas attīstības ekonomists Jurijs Kondratenko, ūdenssaimniecības projektētāja Daina Ieviņa, ūdens kvalitātes eksperte Marta Zemīte un ainavu arhitekte Ilze Rukšāne, sadarbībā ar ekspertu Floris Boogaard no Nīderlandes, izstrādāja tehniskā atbalsta dokumentus mūsdienīgai lietus ūdeņu pārvaldībai – metodiskos norādījumus lietus ūdeņu attīrīšanai un projektēšanas vadlīnijas konkrētu risinājumu pielietošanai praksē.

Dokumenti būs vērtīgs tehniskais atbalsts pašvaldībām, plānojot un īstenojot klimata pārmaiņu pielāgošanās pasākumus, t.sk. stipru nokrišņu izraisītu plūdu riska mazināšanas pasākumus ES fondu plānošanas perioda 2021.g – 2027.g. investīciju programmās. Ilgtermiņā izstrādātie dokumenti sekmēs ilgtspējīgu risinājumu pielietošanu Latvijas pašvaldībās, tādējādi uzlabojot apdzīvoto vietu noturību pret klimata pārmaiņām un samazinot ūdens objektu piesārņojumu.

Plašāka informācija par semināru ŠEIT.