Atpakaļ
Aktualitātes / Norišu kalendārs / Tikšanās ar iedzīvotājiem Lodē

Tikšanās ar iedzīvotājiem Lodē

Valmieras novads

2023. gada 2. martā plkst. 12.00 aicinām iedzīvotājus uz tikšanos ar Valmieras novada pašvaldības Attīstības pārvaldes speciālistiem un pārstāvjiem no biedrības “No Salacas līdz Rūjai” Lodes Kultūras namā (“Lieplejas”, Lode, Lodes pagasts).

Dzīves kvalitātes un dzīvesvides uzlabošanā būtiska ir gan vietējo iedzīvotāju iesaistīšanās un līdzdarbošanās, gan cieša un laba sadarbība ar pašvaldību un vietējām sabiedriskajām organizācijām. Lai iepazītos un informētu par 2023. gadā plānotajām līdzdalības iespējām, Valmieras novada pašvaldība sadarbībā ar vietējām rīcības grupām biedrību “No Salacas līdz Rūjai”, biedrību “Vidzemes lauku partnerība “Brasla”” un biedrību “Lauku partnerība “ZIEMEĻGAUJA”” aicina uz klātienes iedzīvotāju sapulci. Plašāk par šo un citām sapulcēm: https://www.valmierasnovads.lv/iespejas-sniegt-ieguldijumu-savas-dzivesvides-pilnveide/