Atpakaļ
Aktualitātes / Norišu kalendārs / Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksme Vaidavā

Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksme Vaidavā

Sietiņiezis

8.septembrī plkst.17.00 Vaidavas Kultūras un amatniecības centrā interesenti un iesaistītās sabiedrības grupas tiek aicinātas uz klātienes sabiedriskās apspriešanas sanāksmi. Tās laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar Gaujas Nacionālā parka izveidošanas mērķiem, nozīmīgākajām dabas vērtībām un tās ietekmējošiem faktoriem, kā arī ar priekšlikumiem teritorijas apsaimniekošanai, teritorijas funkcionālajam zonējumam, kā arī piedāvāto individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projektu.

Plašāka informācija par GNP dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu šeit.