Atpakaļ
Aktualitātes / Norišu kalendārs / Ceļojošā fotoizstāde “Zaļie dārgumi”

Ceļojošā fotoizstāde “Zaļie dārgumi”

No 11. oktobra līdz 31. oktobrim Vaidavas pagasta bibliotēka aicina apmeklēt izstādi “Zaļie dārgumi”.

Pirmdienās, trešdienās un piektdienās izstādi var apskatīt no plkst. 08.30 līdz plkst. 16.00.

Otrdienās un ceturtdienās no plkst. 13.00 līdz plkst. 19.00.

 LIFE FOR SPECIES ceļojošā fotoizstāde “Zaļie dārgumi”, kas veltīta jaunas Sarkanās grāmatas sugu novērtēšanai un aizsardzībai. Izstāde ikvienam apmeklētājam sniedz iespēju iepazīties ar Latvijas dabas daudzveidību un krāšņumu, kā arī iespējamo rīcību bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai.

2021. un 2022. gadā projekta LIFE FOR SPECIES ietvaros tika izsludināts fotokonkurss “Zaļie dārgumi”. Tā mērķis bija vērst sabiedrības uzmanību uz īpaši aizsargājamo un apdraudēto sugu atpazīstamību un saglabāšanu. Šajā ceļojošajā izstādē izvēlētas un apkopotas 60 no vairāk nekā 400 fotokonkursā iesniegtajām fotogrāfijām sešās kategorijās: augi, sēnes, bezmugurkaulnieki, abinieki un rāpuļi, putni un zīdītāji, kā arī sugu aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumi.

Projekta LIFE FOR SPECIES galvenais uzdevums ir aktualizēt aizsargājamo un apdraudēto sugu sarakstu, balstoties uz zinātniski pamatotiem kritērijiem, sagatavojot priekšlikumus normatīvo aktu izmaiņām, uzlabot datu kvalitāti un pieejamību par sugām, izstrādāt jaunu Latvijas Sarkano grāmatu, kā arī palielināt sabiedrības un ieinteresēto pušu informētību un aktīvu rīcību sugu aizsardzībā Latvijā. Pašreiz spēkā esošie normatīvie akti, kas nosaka īpaši aizsargājamas sugas un sugas, kurām var veidot mikroliegumus, apstiprināti pirms 10 līdz 20 gadiem. Šajā laikā uzkrājusies zinātniskā informācija par sugu sastopamību un apdraudošajiem faktoriem, kā arī notikušas izmaiņas Latvijas tautsaimniecībā.