Domes sēdes / Valmieras novada pašvaldības domes sēde 08.07.2021.

Valmieras novada pašvaldības domes sēde 08.07.2021.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes kārtējo sēdi sasaucis ceturtdien, 2021.gada 8.jūlijā plkst.16.00, Valmieras sākumskolā, Leona Paegles ielā 40A, Valmierā, Valmieras novadā.

Domes sēdes protokols 08.07.2021.

Domes sēdes audioieraksts 08.07.2021.

Darba kārtība:

Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1.9Par Valmieras novada pašvaldības amatu saraksta apstiprināšanuIndra Čākure
2.10Par Valmieras novada pašvaldības izpilddirektora iecelšanu

Pielikums

Jānis Baiks
3.11Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības domes 01.07.2021. lēmuma Nr.7 (ārkārtas sēdes protokols Nr.2, 7.§) “Par Valmieras novada pašvaldības pārstāvja izvirzīšanu Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomē”

Lēmuma Nr.7 konsolidētā versija

Indra Čākure
4.12Par kapitālsabiedrību kapitāla daļu/akciju īpašnieku maiņuGints Bērtiņš
5.13Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanuBaiba Tūtina
6.14Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Valkas rajona Jērcēnu pagasta zemnieku saimniecībai “ŠIVERIŅI” par īpašumu Kauguru ielā 23, ValmierāInta Štefenberga
7.15Par ilgtermiņa aizņēmumu Eiropas Savienības fonda projekta “Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 1.kārta” īstenošanaiInta Štefenberga
8.16Par ilgtermiņa aizņēmumu Eiropas Savienības fonda projekta “Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 2.kārta” īstenošanaiInta Štefenberga
9.17Par ilgtermiņa aizņēmumu Eiropas Savienības fonda projekta “Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve” īstenošanaiInta Štefenberga
10.18Par ilgtermiņa aizņēmumu Eiropas Savienības fonda projekta “Valmieras Valsts ģimnāzijas mācību vides uzlabošana un dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve” īstenošanaiInta Štefenberga
11.19Par ilgtermiņa aizņēmumu investīciju projekta “Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Varavīksne” telpu Raiņa ielā 11, Valmierā pārbūve” īstenošanaiInta Štefenberga
12.AtliktsPar ilgtermiņa aizņēmumu investīciju projekta “Burtnieku Ausekļa pamatskolas sporta laukuma pārbūve” īstenošanaiInta Štefenberga
13.20Par investīciju projekta “Arāju ielas pārbūve Kocēnos, Valmieras novadā” pieteikumu un ilgtermiņa aizņēmumu tā īstenošanai

Pielikums

Inta Štefenberga
14.21Par investīciju projekta “Dārza ielas pārbūve Kocēnos, Valmieras novadā” pieteikumu un ilgtermiņa aizņēmumu tā īstenošanai

Pielikums

Inta Štefenberga
15.22Par investīciju projekta “Bērzu ielas 2.kārtas pārbūve Kocēnos, Valmieras novadā” pieteikumu un ilgtermiņa aizņēmumu tā īstenošanai

Pielikums

Inta Štefenberga

PAPILDU JAUTĀJUMI

Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1.23Par atbrīvošanu no amataIndra Čākure