Domes sēdes / Valmieras novada pašvaldības domes sēde 08.07.2021.

Valmieras novada pašvaldības domes sēde 08.07.2021.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes kārtējo sēdi sasaucis ceturtdien, 2021.gada 8.jūlijā plkst.16.00, Valmieras sākumskolā, Leona Paegles ielā 40A, Valmierā, Valmieras novadā.

Domes sēdes protokols 08.07.2021.

Domes sēdes audioieraksts 08.07.2021.

Darba kārtība:

Nr.p.k. Lēmuma Nr. Jautājums Ziņotājs
1. 9 Par Valmieras novada pašvaldības amatu saraksta apstiprināšanu Indra Čākure
2. 10 Par Valmieras novada pašvaldības izpilddirektora iecelšanu

Pielikums

Jānis Baiks
3. 11 Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības domes 01.07.2021. lēmuma Nr.7 (ārkārtas sēdes protokols Nr.2, 7.§) “Par Valmieras novada pašvaldības pārstāvja izvirzīšanu Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomē”

Lēmuma Nr.7 konsolidētā versija

Indra Čākure
4. 12 Par kapitālsabiedrību kapitāla daļu/akciju īpašnieku maiņu Gints Bērtiņš
5. 13 Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Baiba Tūtina
6. 14 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Valkas rajona Jērcēnu pagasta zemnieku saimniecībai “ŠIVERIŅI” par īpašumu Kauguru ielā 23, Valmierā Inta Štefenberga
7. 15 Par ilgtermiņa aizņēmumu Eiropas Savienības fonda projekta “Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 1.kārta” īstenošanai Inta Štefenberga
8. 16 Par ilgtermiņa aizņēmumu Eiropas Savienības fonda projekta “Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 2.kārta” īstenošanai Inta Štefenberga
9. 17 Par ilgtermiņa aizņēmumu Eiropas Savienības fonda projekta “Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve” īstenošanai Inta Štefenberga
10. 18 Par ilgtermiņa aizņēmumu Eiropas Savienības fonda projekta “Valmieras Valsts ģimnāzijas mācību vides uzlabošana un dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve” īstenošanai Inta Štefenberga
11. 19 Par ilgtermiņa aizņēmumu investīciju projekta “Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Varavīksne” telpu Raiņa ielā 11, Valmierā pārbūve” īstenošanai Inta Štefenberga
12. Atlikts Par ilgtermiņa aizņēmumu investīciju projekta “Burtnieku Ausekļa pamatskolas sporta laukuma pārbūve” īstenošanai Inta Štefenberga
13. 20 Par investīciju projekta “Arāju ielas pārbūve Kocēnos, Valmieras novadā” pieteikumu un ilgtermiņa aizņēmumu tā īstenošanai

Pielikums

Inta Štefenberga
14. 21 Par investīciju projekta “Dārza ielas pārbūve Kocēnos, Valmieras novadā” pieteikumu un ilgtermiņa aizņēmumu tā īstenošanai

Pielikums

Inta Štefenberga
15. 22 Par investīciju projekta “Bērzu ielas 2.kārtas pārbūve Kocēnos, Valmieras novadā” pieteikumu un ilgtermiņa aizņēmumu tā īstenošanai

Pielikums

Inta Štefenberga

PAPILDU JAUTĀJUMI

Nr.p.k. Lēmuma Nr. Jautājums Ziņotājs
1. 23 Par atbrīvošanu no amata Indra Čākure