Domes sēdes / Valmieras novada pašvaldības domes ārkārtas sēde 11.11.2021.

Valmieras novada pašvaldības domes ārkārtas sēde 11.11.2021.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes ārkārtas sēdi sasaucis ceturtdien, 2021.gada 11.novembrī plkst.15.30. Sēdes norise plānota ATTĀLINĀTI videokonferences režīmā.

Domes ārkārtas sēdes protokols 11.11.2021.

Domes ārkārtas sēdes audioieraksts 11.11.2021.

Darba kārtība:

Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
 1.478Par piešķirto finansējumu biedrībai “Valmiermuižas kultūras biedrība”Kristīne Auziņa
 2.479Par dalību konkursāRihards Zalte
 3.480Par atbalstu projekta “Dienvidu industriālās maģistrāles attīstība – L.Laicena ielas līdz zemes vienībai “Vecais dzelzceļš” pārbūve/izbūve, Cēsu ielas pārbūve no zemes vienības “Vecais dzelzceļš” līdz Valmieras pilsētas robežai” iesnieguma iesniegšanu

Pielikums
Marika Pitura
 4.481Par zemes vienību nepieciešamību Valmieras novada pašvaldības funkciju veikšanai un projekta “Valmieras pilsētas Dienvidu industriālās maģistrāles attīstība – L.Laicena ielas līdz zemes vienībai “Vecais dzelzceļš” pārbūve/izbūve, Cēsu ielas pārbūve no zemes vienības “Vecais dzelzceļš” līdz Valmieras pilsētas robežai” īstenošanaiMaija Zālamane
 5.482Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības domes 28.10.2021. lēmumā Nr.476 (protokols Nr.14, 45.§) “Par piemaksas noteikšanas kritērijiem un tās piešķiršanas kārtību Valmieras novada pašvaldības policijas darbiniekiem saistībā ar Covid-19 infekcijas slimības uzliesmojumu un tās seku novēršanas laikā”

Lēmuma Nr.476 konsolidētā versija
Indra Čākure
 6.483Par Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2038. gadam un Valmieras novada attīstības programmas 2022.–2028. gadam projektu nodošanu publiskajai apspriešanai

Atttīstības programmas pielikums Nr.1
Attīstības programmas pielikums Nr.2
Attīstības programmas pielikums Nr.3
Attīstības programmas pielikums Nr.4
Attīstības programmas pielikums Nr.5
Evija Nagle
7. 484Par Naukšēnu Cilvēkmuzeja direktora iecelšanuEvija Voitkāne
 8.485Par komandējumu uz VācijuIndra Čākure
9.486Par nosaukuma “Salacieši” un adreses piešķiršanu patstāvīgam būvju īpašumamEvija Nagle
10.487Par Valmieras novada teritorijas bijušo pašvaldību apvienotā investīciju plāna 2021.–2022. gadam aktualizēšanu

Pielikums
Evija Nagle