Domes sēdes / Valmieras novada pašvaldības domes ārkārtas sēde 03.02.2022.

Valmieras novada pašvaldības domes ārkārtas sēde 03.02.2022.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes ārkārtas sēdi sasaucis ceturtdien, 2022.gada 3.februārī plkst.10.00. Sēdes norise plānota ATTĀLINĀTI videokonferences režīmā.

Domes ārkārtas sēdes audioieraksts 03.02.2022.

Domes ārkārtas sēdes protokols 03.02.2022.

Darba kārtība:

Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
 1.Saistošie noteikumi Nr.37Par Valmieras novada pašvaldības 2022.gada budžetu

Paskaidrojuma raksts
Pielikumi
4.pielikums
Inta Štefenberga
 2.85Par ilgtermiņa aizņēmumu Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa 5.6.2. projekta “Industriālo teritoriju attīstība Valmierā ‒ 2.kārta” īstenošanaiInta Štefenberga
 3.86Par ilgtermiņa aizņēmumu Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa 4.2.2. projekta “Pašvaldības ēkas Palejas ielā 5, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanaiInta Štefenberga
 4.87Par ilgtermiņa aizņēmumu Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa 4.2.2. projekta “Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve” īstenošanaiInta Štefenberga
 5.88Par ilgtermiņa aizņēmumu Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa 8.1.2. projekta “Valmieras Valsts ģimnāzijas mācību vides uzlabošana un dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve” īstenošanaiInta Štefenberga
 6.89Par ilgtermiņa aizņēmumu Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.1. projekta “Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra un grupu dzīvokļu izveide Valmieras pilsētā”Inta Štefenberga
 7.90Par ilgtermiņa aizņēmumu Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.1. projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Kocēnu novadā”Inta Štefenberga
 8.91Par ilgtermiņa aizņēmumu Valmieras novada pašvaldības transporta infrastruktūras projekta “Sapas ceļa pārbūve Kauguru pagastā” īstenošanaiInta Štefenberga
 9.92Par ilgtermiņa aizņēmumu Valmieras novada pašvaldības transporta infrastruktūras projekta “Dārza ielas pārbūve Kocēnu pagastā” īstenošanaiInta Štefenberga
 10.93Par ilgtermiņa aizņēmumu Valmieras novada pašvaldības transporta infrastruktūras projekta “Gājēju ietvju izbūve Kocēnu apvienības teritorijā” īstenošanaiInta Štefenberga
 11.94Par ilgtermiņa aizņēmumu Valmieras novada pašvaldības transporta infrastruktūras projekta “Ozolu ielas pārbūve Valmieras pagastā” īstenošanaiInta Štefenberga
 12.95Par ilgtermiņa aizņēmumu Valmieras novada pašvaldības transporta infrastruktūras projekta “Ietves izbūve un Raiņa ielas pārbūve Rūjienā” īstenošanaiInta Štefenberga
 13.96Par ilgtermiņa aizņēmumu Valmieras novada pašvaldības transporta infrastruktūras projekta “Gājēju ietvju izbūve Ādama Alkšņa ielā un Upes ielā Rūjienā” īstenošanaiInta Štefenberga
 14.97Par ilgtermiņa aizņēmumu Valmieras novada pašvaldības transporta infrastruktūras projekta “Gājēju ietves Rūjienas ielā izbūve un grantēto ielu pārbūve Mazsalacā” īstenošanaiInta Štefenberga
 15.98 Par ilgtermiņa aizņēmumu Valmieras novada pašvaldības transporta infrastruktūras projekta “Ūdens ielas Valmierā pārbūve” īstenošanaiInta Štefenberga
 16.99Par ilgtermiņa aizņēmumu Valmieras novada pašvaldības transporta infrastruktūras projekta “Grantēto ielu pārbūve Valmierā, 1.kārta” īstenošanaiInta Štefenberga
 17.100Par ilgtermiņa aizņēmumu Valmieras novada pašvaldības transporta infrastruktūras projekta “Grantēto ielu pārbūve Valmierā, 2.kārta” īstenošanaiInta Štefenberga
 18.101Par ilgtermiņa aizņēmumu Valmieras novada pašvaldības PSIA “Rūjienas siltums”
pamatkapitāla palielināšanai ERAF projekta “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu
dzīvojamās ēkās” līdzfinansēšanai
Inta Štefenberga
 19.102Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”

Pielikums
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
5.pielikums
6.pielikums
7.pielikums
Rita Jemšika
 20.103Par ziedojuma pieņemšanuIveta Pāže
 21.104Par Valmieras novada pašvaldības amatu sarakstu

Pielikums
Olga Ozola
 22.105Par Valmieras novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu amatu sarakstu

Pielikums
Olga Ozola
 23.106Par Valmieras novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu amatu sarakstu

Pielikums
Olga Ozola
 24.107Par Valmieras novada pašvaldības interešu izglītības iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu

Pielikums
Olga Ozola
 25.108Par nekustamā īpašuma /“Nosaukums”/, Plāņu pagastā, Valmieras novadā sadalīšanuEvija Nagle