Domes sēdes / Valmieras novada pašvaldības domes ārkārtas sēde 01.07.2021.

Valmieras novada pašvaldības domes ārkārtas sēde 01.07.2021.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes ārkārtas sēdi sasaucis ceturtdien, 2021.gada 1.jūlijā plkst.17.30, Valmieras sākumskolā, Leona Paegles ielā 40A, Valmierā, Valmieras novadā.

Domes ārkārtas sēdes protokols 01.07.2021.

Domes ārkārtas sēdes audioieraksts 01.07.2021.

Darba kārtība:

Nr.p.k. Lēmuma Nr. Jautājums Ziņotājs
1. Saistošie noteikumi Nr.1 Valmieras novada pašvaldības nolikums

Pielikums – struktūrshēma

Baiba Tūtina
2. 2 Par Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka attīstības, sadarbības un sociālajos jautājumos ievēlēšanu

Pielikums

Jānis Baiks
3. 3 Par Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka izglītības, kultūras un sporta jautājumos ievēlēšanu

Pielikums

Jānis Baiks
4. 4 Par Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka infrastruktūras un uzņēmējdarbības jautājumos ievēlēšanu

Pielikums

Jānis Baiks
5. 5 Par Valmieras novada pašvaldības domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu Jānis Baiks
6. 6 Par paraksta tiesību piešķiršanu Gints Konošonoks
7. 7 Par Valmieras novada pašvaldības pārstāvja izvirzīšanu Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomē Mairita Lakstiņa
8. 8 Par komisijas un kritēriju apstiprināšanu

Pielikums

Mairita Lakstiņa