Domes sēdē pieņemts lēmums par pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

29.jūnija Valmieras novada pašvaldības domes sēdē pieņemts lēmums atbalstīt saistošos noteikumus “Par Valmieras novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”.

Lai saistošie noteikumi stātos spēkā, tiem ir jāsaņem atzinums no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas. Tiklīdz saistošie noteikumi tiks publicēti Latvijas Vēstnesī, ziņosim novada iedzīvotājiem aktuālo informāciju un iespēju pieteikties līdzfinansējumam.

Ar saistošo noteikumu projektu var iepazīties šeit.