Pašvaldība / Dokumenti / Par valsts nodevas atvieglojumu bāriņtiesas sniegtajam pakalpojumam Valmieras novadā