Pašvaldība / Dokumenti / Par Valmieras novada pašvaldības domes pieņemto saistošo noteikumu publicēšanas vietu