Pašvaldība / Dokumenti / Par licencēto makšķerēšanu Burtnieka ezerā

Par licencēto makšķerēšanu Burtnieka ezerā

Valmieras novada pašvaldības domes 28.07.2022. saistošie noteikumi Nr. 58 (precizēti ar Valmieras novada pašvaldības domes 29.12.2022. lēmumu Nr. 761)