Pašvaldība / Dokumenti / Par izglītojamo uzņemšanas vispārējās pamatizglītības programmās (7.-9.klasēs) noteikumu apstiprināšanu Valmieras ģimnāzijās

Par izglītojamo uzņemšanas vispārējās pamatizglītības programmās (7.-9.klasēs) noteikumu apstiprināšanu Valmieras ģimnāzijās