Pašvaldība / Dokumenti / Pakalpojumu līgums ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”