Pašvaldība / Dokumenti / Iesniegums Valmieras pedagoģiski medicīniskajai komisijai