Pašvaldība / Dokumenti / Iesniegums speciālās atļaujas (licences) saņemšanai kremācijas veikšanai