Pašvaldība / Dokumenti / Iesniegums izziņas pieprasīšanai par savu, nepilngadīga bērna, pilnvarotāja vai likumiskā pārstāvja deklarēto dzīvesvietu

Iesniegums izziņas pieprasīšanai par savu, nepilngadīga bērna, pilnvarotāja vai likumiskā pārstāvja deklarēto dzīvesvietu