Pašvaldība / Dokumenti / Deleģēšanas līgums ar biedrību “Latvijas Samariešu apvienība”