Pašvaldība / Dokumenti / Biedrību, nodibinājumu un organizāciju atbalstīšanas kārtība Valmieras novadā

Biedrību, nodibinājumu un organizāciju atbalstīšanas kārtība Valmieras novadā

Valmieras novada pašvaldība aicina biedrības, nodibinājumus un organizācijas līdz 22. decembrim iesniegt pieteikumus finansiālā atbalsta saņemšanai sabiedrības iniciatīvu, projektu un ideju īstenošanai pētniecības, izglītības, kultūras, atpūtas, jaunatnes darba, vides aizsardzības, veselības un sociālajā nozarē.

Finansiālā atbalsta uzdevums ir atbalstīt biedrību, nodibinājumu, komersantu un reliģisko organizāciju darbību un projektu realizāciju, lai īstenotu pašvaldības ilgtermiņa attīstības stratēģijas mērķus un attīstības programmas rīcības virzienus un uzdevumus, sekmētu nevalstiskā sektora un iedzīvotāju aktivitāti un iesaistīšanos Valmieras novada attīstības, kultūras, izglītības, sociālo un citu jautājumu risināšanā un veicinātu brīvprātīgas iniciatīvas, iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, tradīciju saglabāšanos un organizāciju darbību un sadarbību ar pašvaldību.

Uz pašvaldības finansiālu atbalstu no budžeta līdzekļiem var pretendēt:

  • biedrības vai nodibinājumi, kas ir reģistrēti Valmieras novada teritorijā un kuru pamatdarbības joma ir pētniecība un izglītība, kultūra un atpūta, jaunatnes darbs, vides aizsardzība, veselība un sociālais atbalsts;
  • reliģiskās organizācijas, kuru juridiskā adrese ir reģistrēta Valmieras novadā;
  • komersanti, ja to projekti vai darbība tiek īstenota Valmieras novadā kādā no iepriekš minētajās pamatdarbības jomās.

Pieteikumus var iesniegt līdz 2021. gada 22. decembra plkst. 18.00 pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā, elektroniski uz e-pastu:  vai pa pastu uz adresi: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV‑4201.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Valmieras novada Kultūras pārvaldes vadītāju, Valmieras Kultūras centra direktoru Tomu Upneru pa tālr. 26582825 vai e-pastu:  .