Pašvaldība / Dokumenti / Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai vai ēkas nojaukšanai