Dod nosaukumu sociālo pakalpojumu atbalsta centram Vaidavā

Aicinām Valmieras novada iedzīvotājus piedalīties akcijā, dodot vārdu jaunajam daudzfunkcionālajam sociālo pakalpojumu centram Vaidavā, Skolas ielā 1 un Nākotnes ielā 1.

Līdz 8. janvāra plkst. 18.00 apmeklē Valmieras novada sociālā medija Facebook profilu (Valmiera.Valmieras novads) un komentāru sadaļā pie šīs ziņas ieraksti, Tavuprāt, labskanīgāko un atbilstošāko nosaukumu jaunajām ēkām! Tāpat priekšlikumus gaidīsim uz e-pastu: . Ja ēkām nosaukums tiks izvēlēts no iedzīvotāju iesūtītajiem priekšlikumiem, tā autoru sagaida pārsteiguma balva!

Iesaistoties iedzīvotājiem, nosaukumu ieguva arī Valmierā nupat atklātais sociālo pakalpojumu atbalsta centrs “Solis”, kurš soli pa solim vedīs uz mazām un lielām uzvarām! Savukārt Mazsalacā darbojas centrs ar nosaukumu “Laiva”. 

Īstenojot projektu “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Valmieras novadā” (projekts Nr. 9.3.1.1/18/I/007), norisinās sociālo pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras izveide divās ēkās Vaidavā, Vaidavas pagastā – iepriekšminētajā Skolas ielā 1 un Nākotnes ielā 1. Šajās ēkās darbosies:

  • sociālas rehabilitācijas un atbalsta centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kurā paredzētas telpas fizioterapijai, mūzikas, mākslas terapijai un audioterapijai, sāls istaba un sensorā istaba (Skolas ielā 1, Vaidavā);
  • dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (Skolas ielā 1, Vaidavā);
  • specializētās darbnīcas personām ar garīga rakstura traucējumiem (Skolas ielā 1, Vaidavā). Specializētās darbnīcas plānots īstenot, sadarbojoties ar uzņēmējiem, kuri būtu ieinteresēti dot darbu personām ar garīga rakstura traucējumiem;
  • grupu dzīvokļi, kas nodrošinās dzīves vietu 14 personām ar garīga rakstura traucējumiem (Nākotnes ielā 1, Vaidavā).

Deinstitucionalizācijas procesā izveidotā infrastruktūra un pakalpojumi sniegs nepieciešamo atbalstu, lai personām būtu iespēja dzīvot ģimeniskā vidē, ko sniegtu grupu dzīvokļa pakalpojums. Izveidotā pakalpojumu infrastruktūra būs būtisks atbalsts tām ģimenēm, kurās aug bērns ar invaliditāti, un kuriem nepieciešami specifiski rehabilitācijas pakalpojumi bērnu dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Projekts “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Valmieras novadā” (projekts Nr. 9.3.1.1/18/I/007) tiek realizēts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros. Līguma attiecināmās izmaksas ir 944059,68 euro, no tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 468668,09 eiro, valsts budžeta finansējums 82234,32 eiro, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 18146,70 eiro, pašvaldības finansējums 375010,57 eiro.