Energopārvaldības sistēma

Energopārvaldības sistēma - saistītu procesu kopums, ar ko izveido rīcības plānu un nosaka energoefektivitātes mērķus, kā arī procedūras šo mērķu sasniegšanai.

Energoefektivitātes likuma 5.panta otrā daļa nosaka nepieciešamību ieviest sertificētu energoefektivitātes pārvaldības sistēmu valstspilsētām, tai skaitā arī Valmierai.

2023. gada 30. martā Valmieras novada pašvaldības dome sēdē tika apstiprināta Valmieras novada pašvaldības energopolitika, kas nosaka pašvaldības apņemšanos atbalstīt energopārvaldības sistēmu un uzlabot tās efektivitāti.

Energopārvaldības sistēma
Datums: 30.03.2023
Lasīt vairāk