Darbu uzsāk Valmieras novada pašvaldības teritoriālo apvienību pārvaldes

1.septembrī darbu uzsāk Valmieras novada pašvaldības teritoriālo apvienību pārvaldes:

  • Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienības pārvalde – vadītājs Jānis Fūrmanis;
  • Burtnieku apvienības pārvalde – vadītāja Kristīne Auziņa;
  • Kocēnu apvienības pārvalde – vadītāja amata pienākumu izpildītājs Dainis Skutelis;
  • Mazsalacas apvienības pārvalde – vadītājs Ritvars Sirmais;
  • Naukšēnu apvienības pārvalde – vadītājs Jānis Zuments;
  • Rūjienas apvienības pārvalde – vadītājs Valmieras novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks teritoriālo apvienību jautājumos Ivo Virsis;
  • Strenču apvienības pārvalde – vadītājs Jānis Pētersons.

Pārvaldes ir Valmieras novada pašvaldības izveidotas pārvaldes iestādes, kas Valmieras novada teritoriālā iedalījumā – apvienībās nodrošina pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem tuvāk dzīvesvietai – Valmieras novada pagastos un novada pilsētās.

Apvienību pārvaldes pildīs divas galvenās funkcijas – nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un klientu apkalpošanu. Nekustamo īpašumu pārvaldība un saimniecisko jautājumu risināšana katras apvienības teritorijā būs viens no pārvalžu uzdevumiem, otrs uzdevums tiešā sadarbībā ar Valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem un bibliotēkām – klientu apkalpošana, tādējādi tuvinot pakalpojumu pieejamību ikviena novada iedzīvotāja dzīvesvietai,

Ivo Virsis – Valmieras novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks teritoriālo apvienību jautājumos – Rūjienas apvienības pārvaldes vadītājs

  Pārvalžu darbu reglamentē pārvalžu nolikumi, kas tika apstiprināti Valmieras pašvaldības domes ārkārtas sēdē 2021. gada 19. augustā un stājas spēkā 2021.gada 1.septembrī. Tajos noteiktas pārvalžu funkcijas, uzdevumi un tiesības atbilstoši to kompetencei, kā arī struktūra un darba organizācija, finansēšanas avoti un kārtība.

Par teritoriālo pārvalžu darbu turpmāk informēsim Valmieras novada pašvaldības komunikācijas kanālos – mājaslapā www.valmierasnovads.lv , Valmieras novada pašvaldības informatīvajā izdevumā un sociālo tīklu kontos.