Darbu uzsāk Audita un kvalitātes vadības nodaļa

Valmieras novada izaugsmes medaļa grafiskajā dizainā

Jaunajā Valmieras novada pašvaldībā izveidota Audita un kvalitātes vadības nodaļa, kāda pirms administratīvi teritoriālās reformas bija tikai bijušajā Valmieras pilsētas pašvaldībā.

Nodaļa darbosies iekšēji, integrēti visās pašvaldības struktūrās, un tās kompetenču jomas būs iekšējais audits un kvalitātes vadība, pašvaldības sniegto pakalpojumu uzraudzība, kā arī fizisko personu datu aizsardzība.

Ar iekšējo auditu un kvalitātes vadību nodaļas uzdevums būs palīdzēt pašvaldībai tās mērķu sasniegšanā un uzlabot pašvaldības darbību. Bijušajai Valmieras pilsētas pašvaldībai bija divas starptautiski sertificētas darbības sfēras:

  • ISO 9001 – kvalitātes vadības sistēma ar 55 kvalitātes vadības procesiem, attīstot pašvaldības sniegto pakalpojumu un darba kvalitāti;
  • ISO 50001 – energopārvaldības sistēma pašvaldības ēku un publiskā ielu apgaismojuma infrastruktūras apsaimniekošanai, uzlabojot to energoefektivitāti.

Sertificēta abu jomu darbība nepieciešama arī Valmieras novada pašvaldībā.

Jaunajā Valmieras novada pašvaldībā, apvienojot līdz šim astoņas patstāvīgi funkcionējošas pašvaldības, būtiska nodaļas funkcija būs arī pašvaldības sniegto pakalpojumu uzraudzība, lai sekmētu to pilnveidi, kā arī fizisko personu datu aizsardzības sistēmas uzturēšana pašvaldībā.