Darbu sākusi Valmieras novada Sporta pārvalde

Valmieras novada pašvaldības dome 26.augusta sēdē apstiprināja pašvaldības iestādi “Valmieras novada Sporta pārvalde”. Pārvalde darbu sākusi 1.septembrī.

Pārvalde izveidota, lai Valmieras novadā nodrošinātu sporta jomas attīstību un veicinātu iedzīvotāju aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, sekmētu sadarbību ar dažādām sporta organizācijām novada, valsts un starptautiskā līmenī, nodrošinātu dažādu sporta veidu attīstību, sporta norišu daudzveidību un pieejamību Valmieras novadā, kā arī veicinātu sporta infrastruktūras ilgtermiņa attīstības plānošanu un uzturēšanu.

“Sporta pārvaldes viena no prioritātēm ir saglabāt un attīstīt vēsturiskās un popularitāti ieguvušās vērtības, pasākumus un sporta veidus, vienlaikus papildinot attiecīgās teritorijas ar aktivitātēm, kas nodrošinātu daudzpusīgu kopējo piedāvājumu. Kā otru prioritāti vēlos izcelt sadarbību veicināšanu ar Valmieras novada sporta entuziastiem un sporta organizācijām, lai kopīgi veidotu un attīstītu sporta un aktīvās atpūtas jomu novadā,” stāsta Rihards Zalte, Sporta pārvaldes vadītājs.

Sporta pārvaldes galvenie darbības virzieni ir izstrādāt Valmieras novada sporta jomas attīstības politikas un rīcības programmu, tajā skaitā finansējuma piešķiršanas kārtību, un īstenot tās ieviešanu un uzraudzību; sagatavot vienotu Valmieras novada ikgadējo sporta pasākumu gada plānu, rūpējoties par aktivitāšu daudzveidību un pieejamību, un iesaistīties tā realizēšanā; koordinēt dažādu sporta pasākumu un projektu īstenošanu; iesaistīties sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras attīstības, uzturēšanas un noslodzes nodrošināšanā; atbalstīt Valmieras novada sportistu, sporta komandu dalību augsta līmeņa valsts un starptautiskās sporta sacensībās; veicināt sporta tūrisma attīstību Valmieras novadā un dažādu resursu piesaisti sporta jomas attīstībai.