Darbnīca “Jaunā Eiropas Valmiermuiža – vēsturiskie staļļi”

Darbnīca “Jaunā Eiropas Valmiermuiža – vēsturiskie staļļi”

Darbnīca “Jaunā Eiropas Valmiermuiža – vēsturiskie staļļi”


Projekta īstenotājs: Valmiermuižas Jātnieku skola
Pašvaldības finansējums: EUR 1000
Projekta mērķis: Noorganizēt vienas dienas darbnīcu „Jaunā Eiropas Valmiermuiža – vēsturiskie staļļi”, iesaistot vietējo kopienu, pašvaldības darbiniekus un dažādu nozaru profesionāļus, diskutēt un vērtēt estētiskas, ilgtspējīgas un iekļaujošas vides, sociālā kapitāla celšanas (kultūrplānošana), radošo industriju un uzņēmēju piesaistes iespējas saistībā ar Valmiermuižas staļļu ēku un teritorijas attīstību ar šādiem sagaidāmajiem rezultātiem: 

  • Apzinātas ilgtspējīgas un iekļaujošas vides un sociālā kapitāla celšanas iespējas saistībā ar Valmiermuižas staļļu ēku un teritorijas attīstību – ieguvēji ir vietējā kopiena un Valmiermuižas viesi.
  • Sabiedriski nozīmīgais projekts veicinās uz rezultātu vērstu dialogu starp vietējo kopienu, uzņēmējiem un pašvaldību – par sabiedrības interesēm, vajadzībām, vēlmēm un redzējumu saistībā ar savas dzīvesvides attīstību – ieguvēji ir vietējā kopiena un Valmieras novada pašvaldība.
  • Sagatavota priekšizpēte un ieteikumi, lai Valmieras novada pašvaldība varētu veiksmīgi piedalīties VARAM pasākumos – ieguvēji ir Valmieras novada pašvaldība.
  • Darbnīca kā kvalitatīvs impulss un piemērs, kā, iedzīvinot Eiropas vērtības un idejas, iespējams attīstīt vietējos kultūras mantojuma objektus. Izstrādātais un arī jau pārbaudītais darbnīcas koncepts tiks piedāvāts izmantošanai citu „Valmiera – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” muižu tīkla dalībnieku vajadzībām – ieguvēji ir kultūras mantojuma objektu īpašnieki, apsaimniekotāji un aktīvisti.

Paveiktais: Lai rosinātu sarunas un idejas par Valmiermuižas vēsturisko staļļu (Dzirnavu iela 7, Valmiermuiža, Valmieras novads) attīstības virzieniem, Valmiermuižas kultūras biedrība ar Valmieras novada atbalstu 5. oktobrī īstenoja darbnīcu „Jaunā Eiropas Valmiermuiža – vēsturiskie staļļi”. 

Plašāka informācija par darbnīcā paveikto pieejama pašvaldības tīmekļvietnē šeit