Darbnīcā „Jaunā Eiropas Valmiermuiža – vēsturiskie staļļi” paveiktais

Darbnīcā „Jaunā Eiropas Valmiermuiža – vēsturiskie staļļi” paveiktais

Lai rosinātu sarunas un idejas par Valmiermuižas vēsturisko staļļu (Dzirnavu iela 7, Valmiermuiža, Valmieras novads) attīstības virzieniem, Valmiermuižas kultūras biedrība ar Valmieras novada atbalstu 5. oktobrī īstenoja darbnīcu „Jaunā Eiropas Valmiermuiža – vēsturiskie staļļi”.

„Atjaunot, nevis celt no jauna” ir viens no Jaunā Eiropas Bauhaus rīkiem, kurā jau lieliski parādās Valmiermuižā iepriekš paveiktais. Šīs vērtības ir par kopīgu dzīves telpu, iesaisti un tās veicināšanu, strādājot ne vien pie adreses, bet arī pie tās satura un atmosfēras pilnveidošanas. Vietā, kur kopš 18. gs. beigām atradušies Valmiermuižas staļļi, vismaz kopš 19. gs. 80. gadu vidus ir plēsto laukakmeņu mūra „barona staļļi” un barības šķūnis, kas bija celts „no koka akmens stabos”. [..] Trīs ēkas ar uzbrauktuvi vidējai no tām kādreiz savienoja akmens žogs, veidojot noslēgtu pagalmu. Laikā, kad tās droši vien kā mehāniskās darbnīcas izmantoja padomju saimniecība, aizmūrēti vecie vārti un izlauztas jaunas ailas. („Valmiermuiža”, J. Kalnačs, 2022) Pašlaik norisinās process, lai šīs vēsturiskās ēkas nonāktu Valmieras novada pašvaldības īpašumā.

Ar zināšanām un pieredzi par starptautiska un nacionāla līmeņa iniciatīvām, piemēriem un pieredzēm dalījās pilsētvides izpētnieks un plānotājs Mārtiņš Eņģelis, kas arī vadīja darbnīcas norises un ideju radīšanas uzdevumus. Dalībniekiem tika dots ieskats globālajos ilgtspējīgas attīstības mērķos, Jaunā Eiropas Bauhaus vērtībās, Baltijas jūras reģiona izaicinājumos un Latvijas valdības rīcības plāna prioritātēs. Caur labajām praksēm un piemēriem tika izzināta vietrade un revitalizācija, kultūrplānošana, spēļošana un sabiedrības paradumu maiņa.

Lai darbnīcas dalībnieki gūtu ieskatu Valmieras novada pašvaldības plānos, izaicinājumos un iedzīvotāju vēlmēs un vajadzībās, Valmieras novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja, telpiskās un stratēģiskās attīstības plānotāja Inese Bērziņa un Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļas vadītāja un galvenā arhitekte Zanda Lapsa ziņoja par aktuālāko un ieskicēja ilgtspējas virzienus, plānotās jaunbūves. Stratēģiskais mērķis ir Valmieras novads – Eiropas līmeņa ekonomiskās attīstības, zināšanu un sabiedriskās dzīves izcilības teritorija ar dinamiski un viedi pārvaldītu vidi. Aptaujā un tikšanās ar iedzīvotājiem Valmieras pagastā izskanējušas gan ar infrastruktūru saistītas vajadzības, gan labiekārtojumi (soliņi, labierīcības, dzeramā ūdens brīvkrāns, informācijas stendi, bērnu rotaļu laukumi u.c.), gan investīcijas Valmiermuižas torņa atjaunošanā, brīvdabas koncertzāles izveidē, staļļa (lopu laidara) jumta nomaiņā, amatnieku un radošā kvartāla izveidē vēsturiskajos staļļos. Novadā jāattīsta dzīvojamā fonda pieejamība, komerctelpas uzņēmējiem, publiskās ārtelpas un rekreācijas zonu piedāvājums, kā arī jāsakārto infrastruktūra.

Ieskicējot Valmiera2027 idejas un paveikto, Valmieras novada pašvaldības Kultūras pārvaldes vadītāja vietniece kultūrpolitikas jautājumos, „Dinamiskā pilsēta” projekta vadītāja Liene Jakobsone stāstīja par topošo laikmetīgās mākslas telpu „Kurtuve”, multimediju nozares attīstību un kopienas stiprināšanas aktivitātēm. Kā attīstāmās iniciatīvas tika minēts Valmieras novada muižu tīkls, Strenču kā laikmetīgās mākslas vietas attīstība jeb trajektorija, dzīvesvides radošā atmoda un „Dārzs draugam”, kā arī atvērtā programma un sadarbība vietējā līdz starptautiskā līmenī.

Izceļot Valmiermuižas vēsturiskās apbūves līdzšinējo attīstību, Valmiermuižas kultūras biedrības vadītāja Sabīne Vandāna deva nelielu ieskatu Valmiermuižas vēsturē, vērsa uzmanību uz aizsargājamajiem kultūras pieminekļiem, kā arī Valmiermuižas parka veiksmīgo attīstību. Tika minēti biedrības īstenotie labiekārtojuma un kultūras projekti, rīkotie pasākumi, kā arī vēstīts par biedrības darbības ilgtermiņa stratēģiju, uzdevumiem un rādītājiem, kas apliecina ieinteresētību Valmiermuižas attīstības veicināšanā.

Darbnīcas dalībnieki gan devās ekspedīcijā uz Valmiermuižas vēsturiskajiem staļļiem, lai izzinātu teritoriju un rosinātu idejas par tās nākotni, gan pielietoja dizaina domāšanas metodes, lai nonāktu jau pie konkrētiem attīstības scenārijiem. Darbnīcā izskanēja daudzveidīgas un radošas idejas, uzsverot kultūras mantojuma revitalizāciju, sadarbības veicināšanu, īpaši vēršot uzmanību nacionāla un starptautiska mēroga risinājumiem. Valmiermuižas vēsturisko staļļu iespējamie nākotnes scenāriji, kas tapa darbnīcā:

  • Darba labbūtības centrs, kas piedāvātu viesnīcu un īstermiņa darba telpas digitālajiem nomadiem, kopstrādes vietu un „makerspace” ikvienam interesentam, kā arī mentālās veselības uzlabošanas un darba kolektīvu saliedēšanas pasākumus;
  • Multimediju un hortikultūras centrs, kas apvienotu dārzniecību un kultūru, lai dotu iespēju māksliniekiem risināt ar ilgtspēju saistītus jautājumus un radošajiem – vietu eksperimentiem, bet vietējiem piedāvāt zaļu kopienas darbošanās un sanākšanas vietu;
  • Dzīvošanas centrs, kas vērsts uz dažādu paaudžu prasmju un zināšanu tālāknodošanu, veidojot regulāras nodarbības un unikālas satikšanās, tāpat arī piedāvājot iespēju mūžizglītības kursu apgūšanai un vietu nevalstiskajam sektoram;
  • Jauktas funkcijas centrs, kur atvēlēt vietu gan jaunuzņēmumu darbībai un skolēnu un studentu iesaistei uzņēmējdarbībā, gan vietu kultūras un kultūrizglītības norisēm.

Dienas darbnīcā „Jaunā Eiropas Valmiermuiža – vēsturiskie staļļi” piedalījās vietējās kopienas pārstāvji, kā arī dalībnieki no Valmieras novada pašvaldības, Vidzemes plānošanas reģiona, Valmieras Attīstības aģentūras, LIAA Valmieras biznesa inkubatora, Valmiermuižas alus darītavas, Valmiermuižas jātnieku skolas, Līgatnes papīrfabrikas, telpām radošajām iniciatīvām „Provodņiks” un Valmiermuižas kultūras biedrības. Darbnīcas rezultāti tiks apkopoti un iesniegti Valmieras novada pašvaldībai, kā arī ideju virzīšana iekļauta Valmiermuižas kultūras biedrības darbības uzdevumos.

Lai bagātinātu Valmiermuižas kultūras dzīvi un veicinātu dažādu sabiedriskā labuma projektu īstenošanu, aicinām ziedot Valmiermuižas kultūras biedrības darbības atbalstam: https://kultura.valmiermuiza.lv/ziedot/!

Notikumu rīkoja Valmiermuižas kultūras biedrība ar Valmieras novada pašvaldības un Valmiermuižas alus darītavas atbalstu.

Informāciju sagatavoja:
Valmiermuižas kultūras biedrība,
,
tālr. nr.: 27337798.
http://kultura.valmiermuiza.lv/