Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija aicina darbā vispārējās vidējās izglītības vēsture un sociālās zinātnes I un sociālās zinātnes II (priekšmetu ekonomikas daļas) skolotāju (uz noteiktu laiku)

Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija aicina darbā vispārējās vidējās izglītības vēsture un sociālās zinātnes I un sociālās zinātnes II (priekšmetu ekonomikas daļas) skolotāju (uz noteiktu laiku)

vēstures un sociālo zinātņu skolotājs

Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija aicina darbā vispārējās vidējās izglītības (profesijas kods 233001) Vēsture un sociālās zinātnes I un Sociālās zinātnes II (priekšmetu ekonomikas daļas) skolotāju (profesijas kods 233001), darba vietas adrese: Zvaigžņu iela 4, Valmiera) uz noteiktu laiku līdz 2023.gada 31.maijam.

Galvenie amata pienākumi:

 • īstenot izglītības programmu mācību priekšmetā Vēsture un sociālās zinātnes I un Sociālās zinātnes II (priekšmetu ekonomikas daļas) atbilstoši Valsts izglītības standartam;
 • sadarbībā ar priekšmeta skolotāju, klases audzinātāju un skolas vadību analizēt katra skolēna mācīšanās, psiholoģiskās, veselības un adaptācijas problēmas un noteikt izmantojamās metodes to risināšanai; veikt skolēnu attīstības dinamikas izpēti un sava darba pašanalīzi; analizēt un vērtēt skolēnu iegūtās zināšanas, prasmes un izaugsmi;
 • strādāt pie mācību darba individualizācijas un diferenciācijas, lai izskaidrotu skolēniem nesaprotamo mācību vielu, radītu viņos motivāciju mācīties un attīstītu sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • sadarboties ar skolēna vecākiem, lai izprastu skolēna uzvedību, viņa problēmas un informētu vecākus par skolēna grūtībām skolā, kopīgi meklētu veidus to novēršanai;
 • darba dokumentāciju kārtot atbilstoši skolas noteiktajām prasībām, ar veiktā darba rezultātiem atskaitīties skolas noteiktajā kārtībā;
 • sadarboties ar citu mācību priekšmetu skolotājiem, skolas atbalsta personālu, izstrādāt metodiskos materiālus mācību procesa īstenošanai;
 • piedalīties skolas pedagoģiskajās sēdēs, mācību priekšmeta jomas darbā, metodiskajās sanāksmēs.

Pretendentam izvirzītās prasības:

 • izglītība atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
 • izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • mācību un audzināšanas darba satura pārzināšana;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • prasmes darbā ar datoru (MS Office programmas, kādu no tīmekļa pārlūkprogrammām – Microsoft Edge, Chrome vai MozillaFirefox) un izglītības tehnoloģijām;
 • kompetences: augsta atbildības sajūta; spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus; pozitīva, radoša un atbildīga attieksme pret darbu; psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra;

mēs piedāvājam:

 • atalgojumu 1096 euro mēnesī par vienu pedagoģisko likmi pirms nodokļu nomaksas (iepriekšējā mācību gada likme);
 • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un citas sociālās garantijas;
 • iespēju strādāt dinamiskā vidē Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijā;
 • sakārtotu darba vidi renovētā izglītības iestādē;
 • nepilna darba slodzi līdz 0,6 (6-12 kontaktstundas nedēļā ) 10.-12.klasēm;
 • iespēju apvienot ar citu darba vietu.

Darba līgums uz noteiktu laiku līdz 2023.gada 31.maijam.

Paredzamais darba tiesisko attiecību uzsākšanas datums 2022.gada 1.septembris

Konkursa pieteikums satur šādus dokumentus:

 • iesniegumu;
 • nolikuma prasībām atbilstošu izglītības dokumentu kopijas; apmeklēto kursu apliecību kopijas;
 • profesionālās darbības aprakstu ( CV Europass formātā)
 • amata pretendents nodrošina, ka līdz 2022.gada 15.augustam plkst. 12:00tiek iesniegts vai iesūtīts Konkursa pieteikums. Pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie Konkursa pieteikumi netiks vērtēti.

Pretendentam Konkursa pieteikums iesniedzams ar norādi „Vispārējās vidējās izglītības skolotāja vakancei/Sociālās zinātnes”:

 • pa pastu ierakstītā pasta sūtījumā Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijai, Zvaigžņu iela 4, Valmiera, LV – 4201;
 • elektroniski uz e-pastu: , dokumentus parakstot ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu;
 • iesniegt personīgi skolas lietvedei;
 • tālrunis informācijai: 64235793 (Iestādes direktore).

Iesniegtos personas datus Valmieras pilsētas pašvaldība izmantos, lai konkursa kārtībā noteiktu vakancei atbilstošāko kandidātu. Ja kandidāts vēlas, lai viņa personas dati tiktu saglabāti Valmieras pilsētas pašvaldības iekšējā datu bāzē ar mērķi tos apstrādāti citos Valmieras pilsētas pašvaldības personāla atlases konkursos, tad pieteikumā vakancei lūdzam kandidātam norādīt savu piekrišanu personas datu saglabāšanai. Sīkāka informācija par personas datu apstrādi Valmieras pilsētas pašvaldībā: http://www.valmiera.lv/images/userfiles/VPP_privatuma_politika.pdf.