Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Valmieras novada pašvaldība aicina darbā Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes ”Pienenīte” vadītāju

Valmieras novada pašvaldība aicina darbā Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes ”Pienenīte” vadītāju

Pievienojies mūsu komandai!

Valmieras novada pašvaldība aicina pieteikties uz Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes ”Pienenīte” vadītāja/-as amatu (uz nenoteiktu laiku).

Cilvēks, dzīvesprieks un izaugsme ir pamats, palīdzot bērna personības veidošanās laikā, vērtību izprašanā un attīstībā. Tas ir process, kas prasa lielu darbu, bet arī daudz dod pretī.

“Pienenītē” mājo dzīvesprieks un zinātkāre, kas ikdienu sastopas ar jauniem atklājumiem, šeit pasauli redz visīstāk, šeit rodams sākums kam lielam.

Aicinām pievienoties pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” kolektīvam – 109 bērniem un 27 darbiniekiem, kļūstot par atbalstu mazo cilvēku lielajam sākumam!

Ja Tev ir vēlme:

 • plānot un vadīt Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes ”Pienenīte”  (turpmāk – Iestāde) darbu;
 • nodrošināt teicamas kvalitātes izglītības pakalpojumu pirmsskolas izglītības programmās;
 • veidot, vadīt un kopējam mērķim motivēt Iestādes pedagogu/darbinieku komandu, veicināt profesionālo izaugsmi;
 • veidot pozitīvu, drošu un labvēlīgu vidi audzēkņiem un darbiniekiem;
 • nodrošināt Iestādes attīstības plāna un izglītības programmu, pašvērtējuma ziņojuma izstrādi, kā arī iekšējo normatīvo aktu izstrādi un to ievērošanu;
 • nodrošināt Iestādes intelektuālo, finanšu un materiālo resursu efektīvu izmantošanu u.c.;

un ja Tev ir:

 • izglītība atbilstoši  Ministru Kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • atbilstība Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktām prasībām;
 • vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā;
 • pieredze normatīvo aktu sagatavošanā;
 • izpratne par pirmsskolas izglītības iestādes vadību un tās lomu;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī, vismaz viena Eiropas Savienības oficiālā valoda profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • kompetences: līdera dotības, prasme organizēt un vadīt komandas darbu; teicamas komunikācijas, publiskās uzstāšanās un sadarbības prasmes; augsta atbildības sajūta, motivācija sasniegt rezultātu un spēja risināt problēmsituācijas;
 • teicamas prasmes darbā ar MS Office programmām;
 • vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība;

mēs piedāvājam:

 • radošu, dinamisku un atbildīgu darbu;
 • stabilu atalgojumu (no 1170 līdz 1400 EUR);
 • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam;
 • profesionālās pilnveidošanās iespējas;
 • īstenot radošas idejas.

Motivācijas vēstuli, CV, augstākās izglītības dokumenta kopiju, kā arī Iestādes attīstības prioritāros virzienus (redzējumu) līdz divām A4 lapām datorrakstā, lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz , vai personīgi Valmieras novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā, adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, ar norādi „Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes ”Pienenīte” vadītāja/-as amatam”, līdz 2022.gada 7.jūnijam. Tālrunis papildu informācijai: 64207148.

Ar nolikumu “Amata pretendentu atlases NOLIKUMS Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes ”Pienenīte” vadītāja amatam” varat iepazīties Nolikuma noraksts_Pienenīte.

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.