Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Valmieras novada pašvaldība aicina darbā Bāriņtiesas priekšsēdētāju

Valmieras novada pašvaldība aicina darbā Bāriņtiesas priekšsēdētāju

Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) aicina darbā Valmieras novada bāriņtiesas (turpmāk – Bāriņtiesa) priekšsēdētāju

 

Ja Tev ir vēlme:

 

 • vadīt, organizēt un nodrošināt Bāriņtiesas darbu, pārstāvēt Bāriņtiesu atbilstoši bāriņtiesu darbību reglamentējošiem dokumentiem;
 • nodrošināt bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību;
 • pārstāvēt Bāriņtiesu administratīvajās un tiesu iestādēs;
 • pārzināt notariālo funkciju veikšanu;
 • organizēt Bāriņtiesas darbu apmeklētāju pieņemšanā, iesniegumu izskatīšanā;
 • sadarboties ar valsts un pašvaldību kontroles institūcijām un inspekcijām;
 • nodrošināt/koordinēt bērnu tiesību aizsardzības komisijas darbību Pašvaldībā;
 • nodrošināt citu bāriņtiesām noteikto funkciju un uzdevumu izpildi;

 

prasības pretendentiem:

 • Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;
 • ir sasniedzis 30 gadu vecumu;
 • kurš ieguvis vismaz akadēmisko maģistra grādu vai profesionālo maģistra grādu vai profesionālo maģistra grādu un 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju, vai citu Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 7. līmenim atbilstošu kvalifikāciju pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē, izglītības vadībā vai sabiedrības vadībā;
 • ne mazāk kā piecu gadu darba stāžs attiecīgi iegūtās izglītības tematiskajā jomā vai bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa amata pienākumu pildīšanā;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • nevainojama reputācija;
 • nav attiecināms neviens no Bāriņtiesu likuma 11. pantā noteiktajiem ierobežojumiem;
 • apgūta Bāriņtiesu likuma 10.panta ceturtajā daļā noteiktā mācību programma;
 • svešvalodu zināšanas (krievu un/vai angļu) profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • B kategorijas auto vadītāja apliecība;
 • kompetences: vadības prasmes; komandas vadīšana; stratēģiskais redzējums; labas komunikācijas un saskarsmes spējas; spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos; spēja patstāvīgi organizēt savu darbu un strādāt komandā; spēja analītiski domāt, būt precīzam darbu izpildē; strādāt ar lielu informācijas apjomu;

 

mēs piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu (atbilstoši mēnešalgu grupai no  1325 EUR līdz 1 565 EUR pirms nodokļu nomaksas, atbilstoši darbinieka individuālajam novērtējumam);
 • sociālās garantijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;
 • personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu;
 • drošu un sakārtotu darba vidi.

 

Pieteikuma vēstuli (līdz vienai A4 lapai datorrakstā Arial fontā, ar burtu lielumu “11”), CV, augstākās izglītības dokumenta kopiju, kā arī attīstības vīziju par Bāriņtiesas darbu, norādot detalizētāk par primāro pienākumu veikšanu  (līdz vienai A4 lapai datorrakstā Arial fontā, ar burtu lielumu “11”) lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz , vai personīgi Valmieras novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā, adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads ar norādi „Pieteikums bāriņtiesas priekšsēdētāja amatam”, līdz 2021.gada 27.septembrim plkst.9.00.

 

Tālrunis papildu informācijai: 64207148.

 

Ar nolikumu “Pretendentu atlases nolikums Valmieras novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amatam” varat iepazīties šeit.

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.