Darba devēji aicināti pieteikt darbavietas skolēnu vasaras nodarbinātības programmai

Darba devēji aicināti pieteikt darbavietas skolēniem vasaras brīvlaikā

Līdz 18. aprīlim Valmieras novada pašvaldības iestādes, uzņēmumi, nevalstiskās organizācijas un citi darba devēji aicināti reģistrēt darbavietas Valmieras novada pašvaldības organizētajai skolēnu vasaras nodarbinātības programmai.

Lai uzņēmumi un nevalstiskās organizācijas reģistrētu darba vietas vasaras nodarbinātībai, aicinām darba devējus aizpildīt elektronisku pieteikuma formu šeit.

Pieteikuma veidlapā darba devēji aicināti norādīt periodu, kurā vēlas nodarbināt skolēnus, vēlamo skolēnu vecumu, vakanču veidus, vakanču skaitu, īsu darba pienākumu aprakstu. Vasaras nodarbinātības programmā iesaistīto jauniešu darba samaksa tiks finansēta un neparedz finansiālu ieguldījumu no darba devēja puses.

Vasaras nodarbinātības programmas mērķis ir nodrošināt Valmieras novadā pilnvērtīgāku karjeras attīstības atbalstu un dot iespēju skolēniem iepazīt profesijas, darba devējus un darba tirgus specifiku. Strādājot vasarā, skolēni gūst sākotnējo darba pieredzi, apzinās savu spēju un prasmju iespējas, lietderīgi pavada brīvo laiku un nopelna.

No 22. aprīļa vasaras nodarbinātības programmai būs aicināti pieteikties Valmieras novada pašvaldības skolēni vecumā no 13 līdz 19 gadiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ne vēlāk kā no 2022. gada 1. janvāra.

Pašvaldība sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru pirmā programmā darbavietas nodrošinās jauniešiem no 15 līdz 19 gadiem ar iespēju strādāt vienu mēnesi Valmieras novada pašvaldības iestādēs. Otrā programmā darbavietas nodrošinās skolēniem no 13 līdz 19 gadiem ar iespēju strādāt gan Valmieras novada pašvaldības, gan dažādos Valmieras novada uzņēmumos un nevalstiskās organizācijās 15 darba dienas.

Plašāka informācija par nodarbinātības programmu pieejama, sazinoties ar Valmieras novada Izglītības pārvaldes speciālisti profesionālās ievirzes un interešu izglītības jautājumos Evu Moniku Švarcu (tālr. 64207125, e-pasts ).

Valmieras novada pašvaldības noteikumi “Par skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā Valmieras novadā”

Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums tiek īstenots saskaņā ar: