Burtnieku apvienībā veic autoceļu un ielu remontdarbus, kā arī uzlabo ielu apgaismojumu

Kā ik gadu, Burtnieku apvienībā tiek veikti dažādi autoceļu un ielu remontdarbi un uzturēšanas darbi. Lielākie investīciju objekti 2023. gadā ir Valmieras pagastā: Ozolu ielas pārbūve (posmā no Vidzemes ielas līdz Iršuparka alejai) un Iršuparka alejas pārbūve (posmā no Ozolu ielas līdz pieslēgumam valsts autoceļam A3), kā arī autoceļa “Rūjienas šoseja – Slaunes – Valkas šoseja” (posmā 0,00 līdz 0,68 km) pārbūve (plašāk šeit).

Līdztekus šiem darbiem Burtnieku apvienības pārvalde 2023. gadā organizējusi vairāku ceļu un ielu remontdarbus visā apvienības teritorijā, kuru ietvaros atbilstoši veiktajām publisko iepirkumu procedūrām Valmieras novada pašvaldība ieguldījusi 179 721,05 EUR.

Pabeigta šādu ceļu un ielu posmu uzlabošana:

  • veikta vienkārtas virsmas apstrāde Birzītes ielā, Valmieras pagastā, uzklājot bitumenu un sīkšķembas;
  • veikta autoceļa “Veckākari – Līgotnes”, Burtnieku pagastā nomaļu uzauguma noņemšana, sāngrāvju un caurteku tīrīšana;
  • veikta autoceļu “Ģinēni – Pidriķis” un “Jaunkākari – Ozolkāši”, Burtnieku pagastā ceļa seguma atjaunošana ar šķembu maisījumu, kā arī veikta autoceļa planēšana;
  • veikti autoceļa “Lejassucēni – Puriņi”, Ēveles pagastā atjaunošanas darbi, noņemot apaugumu un atjaunojot grants ceļa segumu;
  • autoceļa “Stūri – Auziņas – Limbažu raj. robeža”, Vecates pagastā posmam 1 km garumā atjaunots grants segums, veikta ceļa seguma blīvēšana, profilēšana, kā arī nomainītas trīs caurtekas.

2023. gadā vēl plānots veikt remontdarbus arī:

  • autoceļam “Dūres – Sūknētava”, Burtnieku pagastā;
  • autoceļa “Bauņi – Vairogi”, Matīšu pagastā kritiskajām vietām. Kopumā  650 m garam posmam veiks apauguma noņemšanu, sāngrāvju rakšanu un ceļa seguma atjaunošanu, lai samazinātu ūdens krāšanos uz ceļa, kā rezultātā tas bieži nebija izbraucams;
  • autoceļam no P16 “Valmiera – Matīši –Mazsalaca” uz Jēkabkalnu, Matīšu pagastā, veicot ceļa profilēšanu, tilta margu atjaunošanu un virsmas attīrīšanu;
  • autoceļiem “Pīķi  – Tālavas” un “Gobas – Bērzkalni”, Rencēnu pagastā veiks apauguma noņemšanu.

Šosezon veikti arī grantēto ceļu un ielu seguma kārtējie uzturēšanas darbi. Vasaras sākumā arī grantētajos ceļos un ielās iestrādāts putekļu absorbents, kas būtiski samazina putekļu izplatīšanos. Šīs vasaras meteoroloģisko apstākļu ietekmē ir apzināti to ielu posmi, kur 2024. gadā plānots putekļu absorbentu iestrādāt vairākas reizes sezonā, lai nodrošinātu iespējami komfortablus dzīves apstākļus to tuvumā dzīvojošajiem iedzīvotājiem. Veikti arī pašvaldības autoceļu ceļmalu pļaušanas, atvašu un krūmu izpļaušanas darbi. Tāpat Burtnieku apvienības teritorijas autoceļiem veikts asfalta seguma bedrīšu remonts, izmantojot aukstā un karstā asfalta tehnoloģijas.

Vairākās vietās Burtnieku apvienībā vēl šajā būvniecības sezonā  uzlabos arī ielu apgaismojumu. Vecates centrā veikta autobusa pieturas un stāvvietas apgaismojuma izbūve. Lizdēnos, Rencēnu pagastā pie bibliotēkas gar gājēju celiņu uzstādīti pieci jauni ielu apgaismojuma stabi. Krasta ielā, Valmiermuižā uzsākta papildus divu ielas apgaismojuma balstu un laternu uzstādīšana, bet Viestura laukumā, Valmiermuižā plānots nomainīt trīs ielas apgaismojuma balstus un laternas uz jauniem.  Burtniekos plānota apgaismojuma izbūve Parka ielā, Laimdotas ielā, Lāčplēša ielā un Kokneša ielā. Matīšos ielu apgaismojumu plānots ierīkot Robežu ielā.