Bloku pastkastīšu nomaiņa Endzelē (2022)

Bloku pastkastīšu nomaiņa Endzelē (2022)

Bloku pastkastīšu nomaiņa Endzelē (2022)

Projekta īstenotājs: Iedzīvotāju iniciatīvas grupa “Jeru pagasta iedzīvotāji”
Pašvaldības finansējums: EUR 1000
Projekta mērķis: Endzeles ciemā demontēt vecās pastkastītes un uzstādīt jaunas bloka pastkastītes.
Paveiktais: Kopā projektā iesaistīti 33 mājsaimniecību pārstāvji. Ņemot vērā to, ka ar pašvaldības piešķirto finansējumu nebija iespējams segt visas izmaksas, vietējie iedzīvotāji kopīgi ziedoja arī savus līdzekļus.
Šādā veidā bija iespējams arī atbalstīt to vietējo iedzīvotāju grupu, kuri finansiāli nevarēja atļauties iegādāties jaunas pastkastes.

Atklāšanas pasākums bija kā vietējo iedzīvotāju sadraudzības pasākums – nelieli dārza svētki ar svētku kliņģeriem un kafiju, dzērieniem. Pasākums veicināja vietējo iedzīvotāju saliedēšanos, kā arī tā bija iespēja pārrunāt idejas un iespējas Jeru pagasta attīstībai tuvākā nākotnē.