Attīstība / Teritorijas plānošanas dokumenti / Strenču novada teritorijas plānojums

Strenču novada teritorijas plānojums