Attīstība / Investoriem

Investoriem

Investoriem

Gaisa baloni Valmierā

2016.gada nogalē Latvijas Biznesa savienības un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas veidotā indeksā “Investīcijām draudzīgākā pašvaldība” Valmieras pilsētas pašvaldība tika atzīta par otro investīcijām draudzīgāko republikas nozīmes pilsētu Latvijā. Šāds apbalvojums apliecina pašvaldības mērķtiecīgo ieguldījumu uzņēmējdarbības vides uzlabošanā un nodarbinātības veicināšanā, sekmējot uzņēmumu finanšu ekonomiskos rādītājus.

Uzņēmējdarbības vidi Valmierā lielā mērā ietekmē tieši pašvaldības sniegtais atbalsts uzņēmējdarbībai, tostarp piedāvātās nekustamā īpašuma nodokļu atlaides, uzņēmējdarbībai nepieciešamās infrastruktūras izbūve, mārketinga atbalsts, uzņēmēju konsultatīvās padomes darbības nodrošināšana, kā arī citi atbalsta mehānismi.

Būtiska loma ir arī Valmieras Attīstības aģentūrai, Valmieras biznesa inkubatoram un Vidzemes Augstskolai, kas sevī ietver zināšanu, pētniecības un inovāciju potenciālu, kā arī uzņēmumu sadarbībai ar Valmieras tehnikumu, īstenojot duālās apmācības programmas.

Uzņēmējdarbības attīstību ietekmē arī efektīvs sadarbības tīklojums reģionālā, nacionālā un starptautiskā mērogā – sadarbība ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, kā arī citām valsts, pašvaldību institūcijām un privātajiem investoriem.