Atbalsts daudzbērnu ģimenēm mācību piederumu iegādei

Tuvojoties jaunajam mācību gadam, atgādinām, ka Valmieras novada daudzbērnu ģimeņu atbalstam pieejams pabalsts mācību piederumu iegādei 40 EUR apmērā par katru ģimenē dzīvojošu bērnu, kurš apgūst obligāto pamatizglītību no 1. – 9. klasei.


Daudzbērnu ģimenes statusu pabalsta saņemšanai varēs apliecināt ar derīgu Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte” vai “Goda ģimene”, ja vismaz vienam no vecākiem un vismaz trīs bērniem deklarētā dzīvesvieta ir Valmieras novada administratīvajā teritorijā.


Atbalstu daudzbērnu ģimene var saņemt vienu reizi kalendārajā gadā. Pabalstu mācību piederumu iegādei piešķir un izmaksā Valmieras novada Sociālo lietu pārvalde, pamatojoties uz vecāka iesniegumu un Sociālo lietu pārvaldes lēmumu. Tas tiek izmaksāts, pārskaitot to uz pabalsta pieprasītāja bankas vai pasta norēķinu sistēmas kontu.


Iesniegumu iesniedzot klātienē, nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu un derīgu Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte” vai “Goda ģimene”. Savukārt iesniegumu nosūtot elektroniski vai pa pastu, nepieciešams pievienot apliecības kopiju – apliecības abas puses ar redzamu apliecības numuru un bērnu vārdiem, uzvārdiem, kuri iekļauti kā daudzbērnu ģimenes bērni.

Aicinām iesniegumus iesniegt elektroniski, izmantojot divas iespējas:

  • portālā Latvija.lv kā e-adreses lietotājam tiešsaistē aizpildot un nosūtot uz Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes e-adresi speciālo pieteikuma e-formu (atrodama lodziņā “Izvēlies veidlapu”);
  • nosūtot uz e-pastu elektroniski parakstītu aizpildītu iesniegumu (veidlapa atrodama tīmekļvietnē www.valmierasnovads.lv, sadaļā “Pašvaldība” – “Dokumenti”).

Iesniegumu papīra veidā var iesniegt:

  • Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros un bibliotēkās;
  • savai dzīvesvietai tuvākajam sociālajam darbiniekam;
  • vai arī nosūtot Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldei adresētu iesniegumu pa pastu (Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201).

Topošo pirmklasnieku vecāki atbalstam aicināti pieteikties no jaunā mācību gada 1. septembra, kad bērns jau uzsācis mācības 1.klasē.

2022. gadā pabalsts mācību piederumu iegādei izmaksāts 765 mājsaimniecībām, savukārt 2023.gadā līdz 31.jūlijam pabalsts izmaksāts 130 mājsaimniecībām.

Plašāks pakalpojuma apraksts pieejams tīmekļvietnē www.valmierasnovads.lv, sadaļā “Pakalpojumi” – “Pabalsts daudzbērnu ģimenei mācību piederumu iegādei”.