Apstiprināts lokālplānojums nekustamajam īpašumam Brīvības ielā 18, Rūjienā

Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Brīvības ielā 18, Rūjienā, Valmieras novadā, apstiprināšanu

Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Brīvības ielā 18, Rūjienā, Valmieras novadā, apstiprināšanu

Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 30.03.2023. ir pieņēmusi lēmumu Nr.144 (protokols Nr.5, 38.§) “Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Brīvības ielā 18, Rūjienā, Valmieras novadā, apstiprināšanu”, ar kuru apstiprināts lokālplānojums  teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Brīvības ielā 18, Rūjienā, Valmieras novadā, un apstiprināti Pašvaldības saistošie noteikumi Nr.91 “Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Brīvības ielā 18, Rūjienā, Valmieras novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.