Apstiprināti Valmieras novada pašvaldības pastāvīgo komiteju priekšsēdētāji un vietnieki

Valmieras novada notikumu apskats

Ceturtdien, 8.jūlijā, Valmieras novada pašvaldības domes sēdē deputāti apstiprināja Valmieras novada pašvaldības pastāvīgo komiteju priekšsēdētājus un vietniekus.

Finanšu komiteju, kā tas noteikts likumā “Par pašvaldībām”, vada domes priekšsēdētājs, tādējādi to darīs Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks, vietnieks – Ričards Gailums. Sociālo un veselības lietu komiteju vadīs Guntars Štrombergs, vietnieks – Toms Upners, Izglītības, kultūras un sporta komiteju vadīs Andris Klepers, vietnieks – Jānis Olmanis, Saimniecisko lietu komiteju vadīs Jānis Skrastiņš, vietnieks – Mareks Bērziņš, savukārt Tautsaimniecības, vides un attīstības lietu komiteju vadīs Jānis Grasbergs, vietnieks – Kaspars Kļaviņš.

Likums nosaka, ka, domes darbam notiekot sēdēs un pastāvīgajās komitejās, pastāvīgās komitejas ievēl dome. Katrs deputāts piedalās divās komitejās. Finanšu komitejā ir 11 deputāti, pārējās komitejās – septiņi deputāti.