Aktuāli Vidzemes uzņēmējiem un organizācijām

Digitālais atbalsts

Valmieras Attīstības aģentūra kā Latvijas Digitālā akseleratora partnerorganizācija ir izveidojusi Eiropas Digitālās inovācijas centra (EDIC) kontaktpunktu Vidzemes reģionā. Ar tās palīdzību plānots veicināt digitālu transformāciju, t.i. digitālo tehnoloģiju ieviešanu uzņēmumos, publiskās pārvaldes iestādēs, kā arī uzlabot iedzīvotāju padziļinātas digitālās prasmes.

“Nav šaubu, ka digitalizācija ir kļuvusi par mūsdienu nepieciešamību, tomēr digitalizācijas process bieži ir komplicēts un ne katrs uzņēmums vai organizācija līdz šim ir varējusi atrast tam pietiekamus resursus. Valmieras Attīstības aģentūrā esošais Eiropas Digitālās inovācijas centrs sniedz atbalstu digitalizācijas mērķu sasniegšanai. Ar digitālā brieduma testa palīdzību nosakām jomas, kurās uzņēmumiem un organizācijām ir nepieciešama digitāla pilnveidošanās. Vadoties no testā gūtajām atziņām un piesaistot attiecīgo jomu ekspertus, izstrādājam rīcības plānu vēlamās izaugsmes sasniegšanai un palīdzam piesaistīt nepieciešamo finansējumu.”

Matīss Krēsliņš

EDIC Vidzemes kontaktpunkts piedāvā:

  • Testēšanu, ekspertīzi, tehnoloģiskās konsultācijas;
  • Prasmju pilnveidošanu un kompetenču celšanu, apmācības;
  • Finansējuma piesaisti un konsultācijas;
  • Tīklošanās, sadarbības iespējas.

Pieteikties atbalstam digitālās transformācijas veicināšanai uzņēmumos un publiskajā sektorā iespējams, noskenējot QR kodu:

Iespējams pieteikties uz klātienes vai tiešsaistes konsultāciju:

Valmieras Attīstības aģentūras digitalizācijas virziena vadītājs, Matīss Krēsliņš:

Valmieras Attīstības aģentūras digitalizācijas projektu vadītāja, Ilze Ulmane:

Vairāk informācijas šeit.

Līdzfinansēts no Eiropas Savienības projekta “Latvijas Digitālais akselerators” DAoL, ID Nr. 101083718 un Eiropas Savienības Atjaunošanas un noturības mehānisma ID Nr. 2.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/002. Eiropas Savienība neatbild par materiāla saturu.