Aktīvie bērzainieši attīsta idejas līdzdalībai   

27. februārī Valmieras novada pašvaldība ar pirmo tikšanos Bērzainē uzsāka 31 pasākuma ciklu sarunām ar Valmieras novada iedzīvotājiem katrā pagastā un pilsētā. Galvenā sarunas tēma ir par iedzīvotāju iesaistes iespējām savu ideju realizēšanā, kas šogad ir kļuvušas daudz plašākas. Sarunas vada Valmieras novada pašvaldības Attīstības pārvaldes speciālisti sadarbībā ar vietējo rīcības grupu pārstāvjiem, – Bērzainē biedrības “No Salacas līdz Rūjai” pārstāvi.

2023. gadā pašvaldības plānotās līdzdalības iespējas būs:

  • iedzīvotāju iniciatīvu projekti, ko izstrādā un par pašvaldības līdzekļiem realizē iedzīvotāji;
  • līdzdalības budžets, kad iedzīvotāju priekšlikumus pēc balsojuma aptaujas īsteno pašvaldība;
  • projektu konkursi u.c., par ko informēja Līga Bieziņa, Valmieras novada Attīstības pārvaldes Attīstības nodaļas vadītāja vietniece.

Svarīgi, ka jau šobrīd iedzīvotāji ir informēti par līdzdalības iespējām, apzinās savas kopienas vajadzības, ir gatavi veltīt laiku, lai kopīgi diskutētu par nepieciešamajiem risinājumiem un sadarbotos.

Daiga Siliņa, biedrības “No Salacas līdz Rūjai” valdes locekle, sanākušos iepazīstināja ar “LEADER” projektu iespējām, minot konkrētus piemērus, kā precīzi noformulētas iedzīvotāju vajadzības īstenotas jau realizētos projektos, kā arī aicināja iedzīvotājus piedalīties rīcības grupas stratēģijas izstrādē, definējot Bērzaines attīstības potenciālu un vajadzības.

Pēc prezentācijām sanākušie bērzainieši dalījās ar idejām savas apkaimes dzīves uzlabošanai, par cilvēkiem un uzņēmumiem, ar kuriem lepojas, kā arī par pakalpojumiem, kas pagastā noteikti ir jāsaglabā. Bērzainieši atzina, ka galvenā sāpe ir ģimenes ārsta trūkums, kuru vairāku gadu garumā nav iespējams piesaistīt darbam pagastā. Tāpat, it īpaši vecāka gada gājuma cilvēkiem, jūtams pasta pakalpojumu trūkums.

Sarunas laikā gan ar novada pašvaldības pārstāvjiem, gan arī biedrības pārstāvi iedzīvotāji vienojās, ka dažādu projektu rakstīšana pēc pašu iedzīvotāju iniciatīvas varētu attīstīt ārpusskolas aktivitātes bērniem un arī pieaugušajiem tepat, pagastā, tāpat ir idejas par kāda lielāka vides objekta uzstādīšanu. Tika izrunātas arī iespējas piesaistīt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumiem un pagalmu labiekārtošanai.

Tuvākā iecere, ko bērzainieši cer īstenot, ir ģimenes stūrītis – ar elementiem bērniem aktīvai atpūtai, kā arī vecākiem, kamēr bērni dzīvojas laukumiņā. Pašvaldība elementu uzstādīšanai 2023. gada budžetā paredzējusi finansējumu, un Kocēnu apvienības pārvaldes pārstāvji vienosies ar iedzīvotājiem par idejām. Apzinoties vajadzības aktualitāti, arī 2022.gada iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursā apstiprināts un šobrīd tiek ieviests jauno vecāku iniciatīvas grupas “Bērzainieši” projekts “Rotaļu laukums Bērzainē”, kas paredz Centra ielā 6, Bērzainē, uzstādīt bērnu rotaļu ierīci.

Nākamā tikšanās reize ar iedzīvotājiem paredzēta 1. martā plkst. 18.00 Rubenē, Rubenes bibliotēkā. Plašāk par plānotajām sanāksmēm lasi šeit.