Aizvadīts seminārs daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldniekiem un iedzīvotājiem par pašvaldības atbalstu un līdzfinansējumu

4. oktobrī Rūjienā norisinājās seminārs daudzdzīvokļu ēku pārvaldniekiem un iedzīvotājiem “Pašvaldības atbalsts un līdzfinansējums daudzdzīvokļu ēkām”.

4. oktobrī Rūjienā norisinājās seminārs daudzdzīvokļu ēku pārvaldniekiem un iedzīvotājiem “Pašvaldības atbalsts un līdzfinansējums daudzdzīvokļu ēkām”. Semināra mērķis bija Valmieras novadā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo namu pārvaldniekus un citus interesentus klātienē iepazīstināt ar pašvaldības un citām līdzfinansējuma iespējām dzīvesvides uzlabošanai daudzdzīvokļu namos dzīvojošajiem iedzīvotājiem. Semināru plaši apmeklēja iedzīvotāji no visa Valmieras novada – Rūjienas, Mazsalacas, Naukšēniem, Matīšiem, Sedas, Valmieras un citām apdzīvotām vietām.

Interesenti uzzināja plašāk par pašvaldības pieejamo līdzfinansējuma programmu, kurā ir iespējams saņemt līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai un mājas pagalma labiekārtošanai. Šajā programmā iedzīvotāji īpaši izmanto iespēju saņemt līdzfinansējumu pagalma labiekārtošanai – velo novietņu izvietošanai, stāvlaukuma nobruģēšanai, seguma nomaiņai vai asfaltēšanai. Tāpat arī pagalmā veic apzaļumošanas un citus darbus. Ar Valmieras novada pašvaldības līdzfinansējuma programmu var iepazīties šeit.

Iedzīvotāji uzzināja arī par finanšu institūcijas “Altum” piedāvātajām programmām – daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes atbalsta programmu un daudzdzīvokļu māju remonta aizdevumiem. Iedzīvotājiem īpaši noderīgi bija uzzināt par Eiropas Savienības atbalstu energoefektivitātes paaugstināšanai, kurā ir iespējams saņemt atbalstu 49 % no projekta attiecināmajām izmaksām kapitāla atlaides veidā, kas tiek izmaksāta pēc projekta pabeigšanas un mērķu sasniegšanas. Lasi plašāk par daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmu šeit.

SIA “Valmieras namsaimnieks” pārstāvis dalījās pieredzē ar labās prakses piemēriem, kur daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji ir īstenojuši ieceres gan izmantojot pašvaldības līdzfinansējuma programmu, gan “Altum” piedāvātos rīkus un atbalsta programmas. Līdz ar Valmieras novada izveidi uzņēmums ir sācis dokumentācijas izstrādi pārvaldīšanā esošajām daudzdzīvokļu ēkām Sedā, Bērzainē, Burtniekos un citur novadā.

Īpašu interesi iedzīvotāji izrādīja par projektu realizāciju no sākuma līdz rezultātam, kā uzrunāt kaimiņus un vienoties par veicamajiem darbiem. Tāpat arī aktuāls bija jautājums par pagalmu labiekārtošanu, saņemot pašvaldības līdzfinansējumu.

Prezentācijas no semināra pieejamas šeit.

Priecājamies par iedzīvotāju lielo interesi, kas apliecina, ka iedzīvotāji vēlas savās daudzdzīvokļu mājās realizēt projektus, kas ne tikai samazinās enerģijas patēriņu, bet arī paildzinās mājas mūžu, paaugstinās īpašumu vērtību, kā arī uzlabos dzīvesvietas un apkārtējās vides kvalitāti.

Valmieras novadā ir vairāk nekā 1269 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju. Lielākā daļa no tām celtas pirms vairāk nekā 30 gadiem. Savukārt Valmieras pilsētā aptuveni 46 % jeb 99 no 217 ir pilnībā renovēti daudzdzīvokļu nami. Ēku renovācijas rezultātā tās patērē mazāk siltumenerģiju, līdz ar to dzīvokļu īpašniekiem būtiski samazinās maksa par siltumenerģijas patēriņu. Seminārs norisinājās Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļas ietvaros, kas šogad norisinās no 18. septembra līdz 8. oktobrim visā Eiropā. Šīs kampaņas mērķis ir veicināt zināšanu apmaiņu un dalīšanos ar labās prakses piemēriem ilgtspējīgas attīstības veicināšanā. Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļas ietvaros īpaši tiek izcelti ANO 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķi, kuri veicina ilgtspējīgu pasaules attīstību.