Aicinām Valmieras novada iedzīvotājus piedalīties akcijā “Tavs ieguldījums ainavā”

Aicinām Valmieras novada iedzīvotājus piedalīties akcijā “Tavs ieguldījums ainavā”

Vēloties atbalstīt Valmieras novada iedzīvotāju vēlmi baudīt krāšņas ainavas, piedalīties ainavu attīstībā, kā arī lepoties un dalīties pieredzē ar to, Valmieras novada pašvaldība jau otro gadu rīko akciju “Tavs ieguldījums ainavā”.

Novada simboliskās vietas ir valsts, reģionālas un vietējas nozīmes vēsturisko notikumu vietas un arhitektūras kultūras pieminekļi vai īpašumi, kas veido novada identitāti. Valmieras novada viensētu ainavas, kurās prasmīgi saglabāti tradicionālajai Vidzemes sētai raksturīgi elementi, ir kultūras kanona lepnums. Novada privātmāju pagalmi parāda, kā praktiskais iet roku rokā ar gaumīgi estētisko. Mājā dzīvojošo ģimeņu savstarpējās cieņas un sadarbības rezultātā veidojas estētisks mājas pagalms kopienai. Daudzdzīvokļu māju lodžiju vai balkonu noformējums rada krāšņu mājas koptēlu. Novada daiļdārzs, izceļoties ar “rozīnīti”, sniedz kvalitatīvu ainavas baudījumu. Uzņēmēju ieguldījums ainaviski augstvērtīgākas apkārtnes radīšanai iepriecina gan darbiniekus, gan klientus. Sakopta publiskā ārtelpa dod jaunu elpu apkārtējai ainavai un priecē iedzīvotājus un viesus ik dienu.

Šogad aicinām iedzīvotājus iesūtīt pieteikumu astoņās kategorijās:

  • novada simboliskās vietas – kultūras mantojums;
  • latviešu viensēta – kultūras kanona lepnums;
  • privātmājas pagalma ainaviskums;
  • mājas pagalms kopienai;
  • mans balkons – mana paradīze;
  • novada daiļdārzs;
  • uzņēmēji vietradei;
  • publiskā ārtelpa – jauna elpa.

Piesaki savu vai sev zināmu lepnumu akcijai no 10. jūlija līdz 10. augustam, sūtot pieteikumu un labas kvalitātes fotogrāfijas e-pastā . Jāņem vērā, ka akcijā nevar piedalīties 2022.gada vides akcijas „Tavs ieguldījums ainavā” dalībnieki.

Ar visiem iesūtītajiem, akcijas noteikumiem atbilstošajiem pieteikumiem, leposimies pašvaldības komunikācijas kanālos. Visi, kuri veido savai un citu labsajūtai noderīgu un estētisku, ainaviski augstvērtīgu vidi, sniedz ieguldījumu un līdzdarbojas arī visa novada izaugsmē. Tie ir dalīšanās vērti stāsti. Pēc pieteikumu saņemšanas pašvaldība konkursa dalībniekiem un citiem interesentiem organizēs izglītojošus pasākumus par ainavas veidošanu un vides iekārtošanu. Konkursam pieteikto lepnumu veidotāji piedalīsies Valmieras novada pašvaldības un novada uzņēmēju sarūpēto pateicības dāvanu izlozē.