Aicinām sportistus pieteikties Valmieras novada sporta vienības sastāvam 2024. gadā!

Sporta vienība 2024. gadā

Valmieras novada pašvaldība aicina pieteikties 16 līdz 23 gadus jaunus sportistus 2024. gada Valmieras novada sporta vienības sastāvam! Pieteikumi iesniedzami līdz 23. februārim, aizpildot rakstisku pieteikumu un norādot informāciju par sportiskajiem sasniegumiem, mērķiem, uzdevumiem un nepieciešamo finansējumu atbilstoši Valmieras novada sporta vienības nolikumā noteiktajiem kritērijiem.

Par Valmieras novada sporta vienības dalībniekiem katru gadu var kļūt ne vairāk kā 10 Valmieras novada jaunie sportisti, kuriem būs iespēja reizi gadā saņemt 1 500 līdz 3 000 EUR finansējumu, to novirzot dalībai pasaules un Eiropas līmeņa sacensībās, dalībai mācību-treniņu nometnēs, inventāra iegādei, sporta speciālistu piesaistei, kā arī medicīnas un rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai.

Lēmumu par sportistu iekļaušanu Sporta vienības sastāvā pieņem patstāvīga un neatkarīga Valmieras novada pašvaldības izveidota vērtēšanas komisija, kuras sastāvā ir:

  • Pašvaldības domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs;
  • Pašvaldības izpilddirektora vietnieks, Valmieras novada Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītājs;
  • Sporta pārvaldes vadītājs;
  • SIA “Valmieras Olimpiskais centrs” valdes priekšsēdētājs;
  • Valmieras Sporta skolas direktors;
  • Kocēnu Sporta skolas direktors;
  • Nodibinājuma “Bertānu Valmieras basketbola skola” direktors;
  • Rūjienas Sporta skolas direktors.

Valmieras novada sporta vienības nolikums un pieteikuma veidlapa atrodama Valmieras novada pašvaldības tīmekļvietnes sadaļā “Sports”/ Atbalsts sportam.