Aicinām skolēnus piedalīties Jāņa Endzelīna valodas konkursā “Apvidvārdi un vietvārdi”

J. Endzelīna valodas konkurss

Katras tautas lielākais dārgums ir tās valoda,

Jānis Endzelīns.

Lepojoties ar latviešu valodu un godinot latviešu klasiskās valodniecības pamatlicēju un starptautiski atzīto valodnieku J. Endzelīnu, Latvijas vispārizglītojošo skolu 4.–9. klašu skolēni aicināti piedalīties valodas konkursā “Apvidvārdi un vietvārdi”.

Konkursa mērķis ir attīstīt skolēnu radošā un pētnieciskā darba iemaņas, savas attieksmes un sprieduma veidošanu, kā arī radīt interesi par apvidvārdiem un vietvārdiem.

Izmantojot kādu no literāri radošo darbu formām – pētījums, nostāsts, teika, literārā pasaka vai eseja, skolēni aicināti iesniegt darbus kādā no tēmām:

  • Apvidvārdi kā visīsākās latvju dainas, kas glabā ziņas par latviešu valodas daudzveidību, kultūru un sadzīvi, rādot novadu skaistās savpatības;
  • Vietvārdi – mazi virsrakstiņi, kas glabā miljoniem izteiksmīgu Latvijas dabas, vēstures, ģeogrāfijas, kultūras un sadzīves stāstu.

Darbi jāiesniedz līdz 31. maijam, nosūtot pa pastu J. Endzelīna Kauguru pamatskolai vai elektroniski e-pastā . Konkursa nolikums. 

Konkursā tiks vērtēta latviešu valodas literāro normu ievērošana, satura mērķtiecīga argumentācija un domu oriģinalitāte, valodas bagātība, vietvārdu un apvidvārdu iesaistīšana radošajā darbā. Darbu vērtēšana norisināsies līdz 30. augustam, bet konkursa laureāti tiks sumināti 15. septembrī Dzimtās valodas dienā J. Endzelīna Kauguru pamatskolā.

Konkursu organizē J. Endzelīna Kauguru pamatskola sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldību un Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūtu.

Par J. Endzelīnu

J. Endzelīns dzimis 1873. gada 22. februārī Valmieras novada Kauguru pagasta “Mičkēnu” mājās. Viņa pirmās skolas gaitas aizritēja Kauguru pagasta skoliņā, kas vēlāk nodēvēta valodniekam par godu. J. Endzelīns ir 15 grāmatu un vairāk nekā 300 rakstu autors. Savus pētījumus publicējis vairāk nekā 20 dažādos lingvistikas žurnālos un filoloģisko materiālu krājumos. Valodnieka mūža darbs ir kopā ar Kārli Mīlenbahu sastādītā “Latviešu valodas vārdnīca” četros sējumos un divos papildinājumos.

J. Endzelīna mīļākie un daudz pētītie vārdi ir bijuši vietvārdi – ģeogrāfisko objektu nosaukumi, kā arī apvidvārdi – kādā noteiktā apvidū lietoti vārdi, kas atšķiras no literārās valodas. Šo vārdu uzkrāšanai J. Endzelīns savulaik meklēja palīgus visos Latvijas novados un rīkoja vairākas valodas talkas. Latvija ir viena no valstīm, kas, pateicoties savrupās saimniekošanas tradīcijām, var lepoties ar ļoti krāšņu un kuplu vietvārdu un apvidvārdu kopumu.