Aicinām pieteikties finansiālam atbalstam sakrālā mantojuma saglabāšanai un uzturēšanai

Aicinām pieteikties finansiālam atbalstam sakrālā mantojuma saglabāšanai un uzturēšanai

Lai Valmieras novadā saglabātu un uzturētu valsts, reģiona vai vietējās nozīmes aizsargājamu kultūras pieminekļu statusā esošus dievnamus, kapelas, lūgšanu namus, kapličas, reliģisko rituālu priekšmetus un tradicionālo konfesiju dievnamus, Valmieras novada pašvaldība aicina pieteikties līdzfinansējuma saņemšanai.

Pieteikumu aicinām iesniegt līdz 2024. gada 23. februārim (ieskaitot), sūtot uz e-pastu vai iesniedzot pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā, vai sūtot pa pastu (adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201).

Nolikums, pieteikuma anketa un tāme atrodama šeit.

Finansiālu atbalstu var saņemt sakrālā mantojuma izpētei būvprojektu izstrādei, konservācijai, restaurācijai, atjaunošanai vai pārbūvei, remontu darbu veikšanai, labiekārtošanai un uzturēšanai. Sakrālā mantojuma saglabāšanai viena pieteikuma līdzfinansējuma apmērs nav lielāks par 15 000 EUR gadā.

Līdzfinansējuma saņemšanai var pieteikties reliģiska organizācija, kuras īpašumā vai valdījumā atrodas Valmieras novada teritorijā esošs valsts, reģiona vai vietējās nozīmes aizsargājams kultūras piemineklis vai tradicionālo konfesiju dievnams.

Uz pašvaldības finansiālu atbalstu no budžeta līdzekļiem var pretendēt:

  • sakrālais mantojums, kam ir pilsētvidei vai novadam raksturīga arhitektoniska vai vēsturiska vērtība;
  • sakrālais mantojums kā tūrisma objekts (tostarp iekļauts arī tūrisma maršrutos), pieejams tūristiem un apmeklētājiem;
  • sakrālais mantojums, kas ir pieejams sabiedriskās dzīves un kultūras notikumu organizēšanai;
  • sakrālā mantojuma īpašnieks/ valdītājs, kuram ir sadarbība ar pašvaldību;
  • sakrālā mantojuma īpašnieks/ valdītājs, kuram ir nokārtotas visas saistības ar pašvaldību.

Līdzfinansējuma saņemšanas kārtību nosaka 2022. gada 26. maijā Valmieras novada pašvaldības domes sēdē apstiprinātie noteikumi “Par Valmieras novada pašvaldības līdzfinansējumu sakrālā mantojuma saglabāšanai un uzturēšanai”.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Valmieras novada Kultūras pārvaldes Kultūras projektu vadītāju Madaru Lopenovu, zvanot pa tālruni 28224343 vai rakstot e-pastuuz .