Aicinām iepazīties ar “Rūjiena – kultūras pērle 2024” programmu

Aicinām iepazīties ar “Rūjiena – kultūras pērle 2024” programmu

2023.gada 6. decembrī starptautiska žūrija paziņoja titula “Baltijas jūras reģiona kultūras pērle 2024” (BSR Cultural Pearls) saņēmējus. Šo titulu 2024. gadā nes arī Rūjiena Valmieras novadā līdz ar Svendborgas pilsētu Dānijā, Ķīli Vācijā un Jākobštati Somijā. Tituls ir iespēja izcelt Rūjienas unikalitāti, vienlaikus veicinot sadarbību un stiprinot kopienu, vietējiem iedzīvotājiem īstenojot dažādas aktivitātes.

Aicinām piedzīvot titula programmas “Satiec savu kaimiņu!”, rūveniski – “Nāburg, vai Tu nāks a vai?”, norises kopā!

  • 27.aprīlī – Rīgas ielas 8 sakopšanas talka/ Rīgs iela 8 mēs vāks roids
  • 4.maijā – izstāde “Stūra stāsts” Rīgas iela 8/ izstād, Rīgs iela 8
  • 25.maijā – BSR Kultūras pērles pasniegšanas ceremonija/ anšteltīg cilēk no Pasauls cildinās Rūven pa to Pērl
  • 23.augustā Latvijas–Igaunijas sadarbības izstāde/ Rūven dižāsies ar pārrobež iguņim
  • 31.maijā – Rūjienas Jauniešu diena, Rīgas iela 8/ denč alberesies un jandalēs
  • 27.septembrī – Rudens svētki Rūjienas Tautskolā/ rūvenets rādīs, ka i riktīgs ekt uz visām kantēm

Par visām aktivitātēm plašāka informācija un aicinājums iesaistīties būs Valmieras novada tīmekļvietnes www.valmierasnovads.lv sadaļā “Novads”, “Kultūra”, “Rūjiena – kultūras pērle 2024”, Vidzemes plānošanas reģiona tīmekļvietnē www.vidzeme.lv, kā arī Valmieras novada, Rūjienas apvienības un Vidzemes plānošanas reģiona Facebook lapā.

Galvenais mērķis ir sociālās noturības veicināšana, kopienas iedzīvotājiem sadarbojoties vienota mērķa sasniegšanā, tā arī stiprinot spēju apvienoties un kopā pārvarēt dažādus izaicinājumus, veicinot līdzatbildību dzīves kvalitātes uzlabošanā, stiprinot piederības sajūtu un attīstot savstarpējo uzticēšanos. Projekta noslēgumā labās prakses piemērus iekļaus gan novada kultūrplānošanas dokumentos, gan ņems vērā sadarbības ar citām kopienām veicināšanā.

Kultūras un noturības rīcības plānu iesniedza Valmieras novada pašvaldība, saņemot Vidzemes plānošanas reģiona aicinājumu. Konkurss par titulu ir daļa no BSR Cultural Pearls projekta, kura mērķis ir stiprināt kultūras virzītu sabiedrības noturību Baltijas jūras reģionā. Projektā apvienoti 12 partneri, tostarp Vidzemes plānošanas reģions, no astoņām valstīm. Projektu līdzfinansē Interreg Baltijas jūras reģiona programma 2021.–2027. gadam.