Aicinām iedzīvotājus vērtēt vides un klimata jautājumus Valmieras novadā!

Providus aptauja

Valmieras novada pašvaldība piedalās domnīcas PROVIDUS projektā, lai veicinātu dabas teritoriju ilgtspēju un aizsardzību, kā arī vērstu sabiedrības uzmanību uz klimata pārmaiņu mazināšanu. Balsošanas platformā polltix.co aicinām Valmieras novada iedzīvotājus izteikt vērtējumu par vides un klimata jautājumiem Valmieras novadā!

Kopš 2022. gada nogales Latvijā, Lietuvā un Polijā tiek īstenots projekts “Konsultācijas ar iedzīvotājiem par pašvaldību vides rīcībpolitiku”. Tā ietvaros 12 projektā iesaistītajās pašvaldībās, tostarp arī Valmieras novadā, ir uzsāktas tiešsaistes publiskās apspriedes ar pašvaldību iedzīvotājiem par vides un klimata jautājumiem.

Projekta ietvaros ir sagatavoti četri jautājumi par aktuālajām vides un klimata jomas tēmām Valmieras novadā. Papildus tam, aptauja ietvers arī vienu pārnacionālu jautājumu, kas tiks uzdots visām 12 projekta pašvaldībām, tādējādi ļaujot izdarīt secinājumus par zaļās politikas atbalstu dažādu sabiedrības grupu vērtējumā un salīdzināt to ģeogrāfiskā griezumā.

Lai sniegtu savu vērtējumu, atzīmētu trūkumus un izvērtētu arī savu līdzdalību Valmieras novada virzībā uz vides un klimata mērķu sasniegšanu, ikviens interesents aicināts aizpildīt aptauju šeit.

Aptaujas secinājumi ļaus veikt uz pierādījumiem balstītu vides politikas analīzi ne tikai iesaistītajās pašvaldībās, bet arī Latvijas un Baltijas reģiona līmenī, kā arī ļaus nevalstiskajām organizācijām precizēt savas vides programmas. Rezultāti būs noderīgi ne tikai pašvaldību zaļajai politikai, kas veicinās Baltijas reģiona zaļo pāreju, bet arī nevalstisko organizāciju un valsts līmeņa lēmumu pieņemšanai.

Projekts tiks izmantots arī kā eksperiments šādam iedzīvotāju un valdības iesaistes modelim, un projekta noslēgumā tiks sniegti ieteikumi tā turpināšanai.

Projektu īsteno trīs partneru konsorcijs: domnīca PROVIDUS, jaunuzņēmums Polltix un Polijas Sabiedrisko attiecību institūts. Projekta noslēgums būs 2023. gada vasarā, kad tā rezultāti tiks prezentēti plašākai sabiedrībai.

Projekts “Konsultācijas ar iedzīvotājiem par pašvaldību vides rīcībpolitiku” īstenots ar Baltijas jūras valstu padomes (Council of the Baltic Sea States) atbalstu.