31. augustā notiks Valmieras novada pašvadības domes sēde

Valmieras novada pašvaldības domes sēdes paziņojums

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes kārtējo sēdi sasaucis ceturtdien, 2023. gada 31. augustā plkst. 10.00, Raiņa ielā 14 (3. stāvā, 301. telpā), Valmierā, Valmieras novadā.

Izsludinātā darba kārtība pieejama tīmekļvietnes sadaļā “Domes sēdes” šeit.

Ikvienam iedzīvotājam ir iespēja apmeklēt domes sēdes. Domes sēdes tiešraide būs skatāma arī Valmieras novada pašvaldības tīmekļvietnē šeit. Paziņojumu par tiešraidi publicēs pirms domes sēdes.

Domes lēmumu projekti ir pieejami sabiedrībai pēc pieprasījuma. Pieprasījumu lūgums sūtīt uz e-pastu: 

“Pašvaldību likums”, kurš stājās spēkā 2023. gada 1. janvārī, paredz lielāku sabiedrības iesaisti pašvaldības saistošo noteikumu izstrādē. Tāpēc, kā minimums divas nedēļas pirms saistošo noteikumu virzīšanas izskatīšanai un pieņemšanai pašvaldības domē, pašvaldības tīmekļvietnē tiek publicēti saistošo noteikumu projekti un paskaidrojuma raksti sabiedrības viedokļa noskaidrošanai. Ikvienam iedzīvotājam līdz noteiktajam datumam ir iespēja iesūtīt savu redzējumu un komentārus. Ar saistošo noteikumu publisko apspriešanu paziņojumiem iespējams iepazīties šeit.